...:::Custom Character Image Showchase by Sairento-Ken and Radarobert :::...


 Topic: ...:::Custom Character Image Showchase by Sairento-Ken and Radarobert :::...
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
  Posted on March 24, 2013 20:13
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#1
(Banner coming soon)

-Topic Arrangement-

Page 1 - Introduction/Rules/Updates
Page 2 - Kazekage Rescue Arc
Page 3 - Sasuke and Sai Arc
Page 4 - Hidan and Kakuzu Arc
Page 5 - more to come...


- This account is used by both Sairento-Ken and radarobert -

>>> So this what both of us thought, we both do lots of good pics, why don't we do a showchase with them? aaaand the showchase is here :nuts

-This showchase-

~starts with Kazekage Rescue Arc.
~will be updated in time with each Naruto Shippuden Arc.
~will not be updated with one whole arc. at once,but character by character
~has both Character and Mission pics
~will not have Filler pics, except for Three Tails and Six Tails Arc. pics


-Rules-

~all N-A, N-B rules apply here
~credit this showchase if you use any pic.
~don't spam,flame,scam here
~be respectful
~Enjoy!


-Updates-

~24.03 - Created the showchase, added Kazekage Gaara Arc pics.
~26.03 - added Sasuke and Sai Arc pics.
~04.04 - added Hidan and Kakuzu Arc pics.
~more to come...

tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:14
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#2
- Kazekage Rescue Arc -

Gaara

XFe6ndF.png DDb0CJ0.png s7ztMXE.png xGT2Ddr.png JsuLUBp.png R2Xhqh7.png zaga5Od.png CrajZPQ.png s9ciKRS.png m081ebC.png bDrg8zW.png b7zeO9m.png OFIHDNS.png VQpbCLY.png tRh8XFh.png Rpm4Hwj.png 0yUZrUf.png 78OG8Bl.png XqOxkbm.png 9ZQU8kP.png aMPGQk1.png uYDjlMz.png 2zuHWLm.png OXtVqUv.png 5zquZFz.png kbQ9A10.png GVDJlsD.png
VGPstzn.png tmXIIvq.png
~by radarobert

Kankurou

rJZYiNZ.png r6JvLUg.png SVnbf9c.png TpnawEa.png YCZb0bP.png MeUtrc0.png fxCGtiz.png 0UV1D0r.png FIc3zVa.png UqZ3NTQ.png 8U1ItaR.png uEpfRQg.png qDV8Z8J.png gFt5b47.png FDpjCjc.png RyuIon6.png kmT3MhK.png 8UncyeR.png 8mpkYeO.png QET1X0t.png
UT48KhA.png yfkQ9Tf.png
~by radarobert

Chiyo
mLZet2k.png J9FCuam.png 3l9h4a5.png 2KUWdle.png tfmwyqi.png qNTd1fS.png edOrbCe.png NRVQGzO.png XUDKpgY.png eKqjlZV.png MAQUlRI.png dEH3QkF.png Xr0SJFv.png U0D9N1R.png slNoTSW.png cMaSrDi.png 1dNUPAx.png Us6v0ZR.png s9mnlPi.png 48pGOUr.png
eaPkIkE.png Q1wXiM0.png
~by Sairento-Ken

Kakashi

FUtfiIC.png CsCVm88.png oiHgdEi.png JfEMnGr.png gCcqbZx.png EWlhpGB.png ZQuoWvy.png fRSUKir.png WWKHY4E.png VgfDlY5.png Tj5kHbl.png RYRba8A.png X2fqbOq.png okWJ4B9.png 0Tkp8c6.png sKJRrX5.png nKu0wOs.png bTbQZDs.png ZG9dSXy.png 4FFxIgY.png U44tVOj.png 9yoxYwy.png 225eY41.png Jv4St0E.png z0e7rNI.png 3pepTff.png AIn3XB0.png EZSXWqK.png BdmTV6r.png

KbavGus.png kHCNdpJ.png
~by radarobert

Naruto

gfVPZGi.png Rg6oae4.png kjUQKJm.png P9hmgyv.png diRKpx4.png m6L8hKk.png oNoeOmE.png sX3hvFg.png KJrHDPC.png Rc296Ed.png VPlKvvO.png IkKWAnq.png KJYM8Ka.png CVf0lgm.png zmWLRqs.png nXmTd1g.png IYISF6K.png VVP7KNV.png 5dwMy7A.png izptAId.png R9HiFHq.png cSlIdkn.png PzlevR8.png ockP4Gf.png DNBhM2q.png nOU7Hub.png
p8jVhwD.png idi7D9D.png
~by radarobert

Sakura

hnxPLGS.png jneGzvm.png i1gRU6F.png S3eNgrV.png 3Enw4W8.png BLNGveY.png Yd7PjJF.png Tg1xiXm.png bPvR6hS.png mOXSR16.png CAmhMyC.png FouaNNE.png IVTGFiw.png mrlbFyD.png h2g0KHA.png aL3vSao.png 0AwLtyM.png 1UkzhCV.png AMiEg3h.png
pm69Ex9.png xcpZGKM.png
~by Sairento-Ken

Gai

TG8TTI0.png 6fK87YR.png BLrOuOT.png qvui7qf.png tY6NJyk.png nFn4zgs.png J1Qg2IW.png vga68XJ.png 2d7Nvoj.png cD3wdWe.png q9dvwoy.png 5Qi6BRa.png zSqMHtJ.png 28PpGV8.png ga68XJo.png 1cF3s1F.png cHrMsRb.png QIZUeu5.png bXc3slS.png 3t3h8qn.png xR0sVdF.png
FbN8WVj.png dVoo0pn.png
~by radarobert

Lee

jX89mgZ.png Crt33cA.png ZAGPsEl.png wzwogX4.png iDulhTH.png 1el6LpO.png 3TEUqN1.png V43MErZ.png yIQ3dOV.png kF3YgFv.png a3nBaLK.png GIgC1RC.png 0Pu49YF.png 6VKyLWL.png DVKt1pV.png RpVj33X.png Sk7m0Js.png K1wEUeX.png VAfy8Hg.png 1bEtJK4.png
4bZb5Fx.png LhFWdG4.png
~by Sairento-Ken

Ten Ten

DYwyUGx.png U7BD9r6.png EPoPwBD.png ZPAs57X.png Wl0KRW4.png ne0SyAm.png sMO7YTk.png e1Dc9W6.png 6Ynvql1.png 92FkoIv.png SnOJ7qA.png 9Wy6BGq.png qDLWLQ1.png QhDP6VY.png nqw53sy.png eB6Nwry.png zrZjR6I.png ogcHIy1.png DbKLfZf.png BbG9u0q.png
uMuO2kp.png n6fbqbS.png
~by Sairento-Ken

Neji

sp9bD93.png 1zos6gY.png dFCxXPr.png tDV7Ew9.png 3fE8ARZ.png AxluZb2.png itJmeI4.png XGscupa.png wLIezKc.png wcZ7mc1.png kpFbWII.png FFrgdRI.png ngfQOR3.png H8Ihlnu.png FlAYmUO.png 3h3a8DX.png wSDVLv8.png KrGlUoG.png DzdZsjB.png Hp35kJQ.png
Cry6bOG.png ASV7E7M.png
~by radarobert

Deidara

BJR1hvx.png HxABsPK.png I9naFdk.png ADiMUzI.png lVb78CN.png LwqP0og.png B4WECSr.png DXarW7v.png eiKTY2K.png djYb5i7.png 44IkqaQ.png fNNBBHt.png CRcPRyT.png zOIAK3O.png TSbX54I.png 3kEqYqC.png ra70RHl.png sPefySl.png wWcyrDp.png nKdBSFM.png urx4GHs.png M4PGkHo.png 4d4x2iC.png H23XtJ6.png NiiGYgb.png R9BSF1p.png joFloxl.png OQz8915.png
TjeQPCE.png 0lgfbim.png
~by radarobert

Sasori

0YxsVk4.png B2DXeP4.png f9Wu3CL.png ejavBpW.png 8dLxmEx.png uRvCD47.png 7XIq2vW.png 0RxXK0q.png b4zlDHo.png kzu5P0L.png AUchLU6.png gjFGuGd.png kkFXjiC.png EQ1qq4q.png vz6QZPI.png dkBhUVn.png 9qCa0in.png te9uX95.png 0rMpjgx.png Tt32qwC.png lXNUb1Q.png DIQsb6N.png yGQ1Fsv.png MFhGxgq.png kDs6D64.png WtteycA.png cVnmOov.png aYhHcCB.png 3qaq043.png c4bZHte.png tj6GJ34.png CMMnCLI.png WcxMFbw.png mYkZQMe.png L9f9OlA.png kbKEi1P.png XMi6Obb.png tpSE5em.png 8G1bjBH.png kuueTXT.png RUDk7uv.png 3OXjMs1.png i8Kq59a.png ZacaV5X.png V6c2PfD.png yyZ57jw.png
w4w1mgS.png MfRtiMY.png
~by Sairento-Ken

Kisame

xiv0KaO.png VAwOiGB.png LxDqXny.png 02gnIj5.png VZfdjd3.png zbpcBKC.png 5ecLOcp.png QpPgKSE.png 9cN723C.png HvDYsUg.png jjnqaTB.png niiIy6G.png spjm6w3.png ff1UPJm.png 7lRwZxi.png AkUpj46.png M3y0VE2.png TiiaqTm.png CVnwnlR.png z7X5pxW.png OXzp7Qk.png XdVM9Kf.png

5eVWVwm.png 2MThf9L.png
~by radarobert

Itachi

epwkDDw.png dEY62dF.png j3TGUpy.png ZlkXEep.png Q0C5ZuW.png FHk6FzV.png YHAQqpB.png 8zGZPRI.png 00xqGDp.png ZC46xe6.png qSNBA7k.png VdGwPHH.png 5PKdeq9.png mmMy0GI.png bxIiPaO.png uFnFNq6.png jdNpPep.png VFttJwq.png DfjQwAM.png ayyzE2F.png
4kxmkcX.png srEnKRs.png
~by Sairento-Ken
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:14
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#3
- Sasuke and Sai arc -

Yamato

BSsb5HZ.png lrkMaAr.png 641rPPX.png RuNRSoi.png 0HRCU7z.png rAlA7p8.png 7LCkuGD.png 5m7z5jH.png falLpNP.png sQYR39X.png sd4qeXB.png phEIqQK.png IrLqi32.png 6yq99qJ.png WcOBZtp.png 9Fboc2b.png J6YioHV.png VGDXcey.png 8tqHPMJ.png PUZnw8C.png
0yFEZtJ.png oQCFPoJ.png
~by Sairento-Ken

Sai

BKsbcbP.png R4znoKi.png 5tY55cv.png zYDP3UJ.png oO9virB.png tCrLYL7.png yd4k8Ao.png y5wocrZ.pngX2p4SiV.png DepPDLU.png wEP2Nza.png MqvysTr.png Ju4U600.png LK06G4j.pngzEP9q27.png dLLobb2.png tCrLYL7.png JeQfBoK.png XkWg0Qf.png elpVFil.png
2Cz4qG3.png 0UpkSzJ.png
~by Sairento-Ken

Kabuto

qhjRHbe.png Uih4Xa6.png e3crHrR.png fIW3s6A.png uez4pJO.png wrNr4oK.png hIocm3h.png 7d3XH2A.png yOG7uyV.png 5CdMAlm.png ovjaL90.png thHV2nW.png YYvafci.png QlsN6da.png
fSwEenM.png qB6eDfK.png
~by Sairento-Ken

Three/Four Tails Naruto

kBiHvs0.png BggXg8V.png vVpKt2v.png WI0mrRd.png XZyax3x.png OAL3u87.png iU0F5GG.png VoWoY9N.png F8EMSD4.png Fwdbc2C.png pGCRzPp.png ULseaqN.png igHmMM8.png awoJkAE.png yBK26Rp.png eH35gyH.png 4qkdzXd.png gtKR1ey.png 0CAJ7ya.png 89MxLg0.png a3jNPjM.png SBL4X6s.png XTjWKU9.png rDsthiT.png s86nf3D.png 5jIJjsH.png vfMwtLV.png 6rffzDt.png twBms2w.png

N3QO7LY.png kLx9HW9.png
~by radarobert

Orochimaru

N9dJGO4.png taPJ5Ti.png SuQIFNP.png zFCfIhw.png Q3qLPwH.png s6D6s3M.png nd3GOyb.png fYvkzN2.png RU0RiBF.png 3OyXpvg.png AwLfhhi.png BXGqIRN.png gSA7LOH.png cOGjSVn.png yfEYxCW.png Wp5y1ch.png Bz6MNay.png b3H97KD.png rnAa0sX.png pjJure5.png dO8VHFU.png mCXo4RL.png

RnZAWtm.png frbDliC.png
~by radarobert
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:14
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#4
- Hidan and Kakuzu arc -

Hidan

R9zgr.png hesDs.png NwBFE.png OENMO.png 9ORsc.png CelFr.png 9ZLTB.png sKx8P.png Zn6On.png XSwf9.png IRBvn.png K6Qya.png KpHiY.png r3KNs.png 7A21l.png dLT8L.png CuraO.png KUXEs.png GNoim.png gJteD.png mrzpw.png 2Gpf7.png qodOh.png OBJH0.png VeMU8.png eo7PU.png nBT3r.png m7SzC.png
zxMvoQe.png p6wZZTA.png
~by Sairento-Ken

Kakuzu

WQ9GbNM.png CmzKRp5.png sfP5GDJ.png UURaQVB.png 76BTHMs.png nMaSZ6z.png LTXbgJA.png 1DRxcJW.png XhCfjQZ.png LtbUgxU.png cJocADK.png 0C7ccWw.png flKWRul.png rxZmugA.png MRRtJCC.png mp6Zlpe.png xao4WXU.png eyUfqGf.png 20wbEUu.png kBXdcdZ.png SrADMTW.png JMBUB8O.png DvPGllY.png At1wRH3.png g6xXBKH.png 24Yc4zb.png gGfonQe.png jxp5x6X.png 11TkRaN.png 8iHAiMv.png 9Q66dyF.png zwwHYe6.png AiXB3WK.png 4yYdHFZ.png N8QUBYU.png
dLDrQOl.png Tc6atjD.png
~by radarobert

Asuma

7FDOOYY.png lvCR5ib.png EQDcJNx.png 5Z34LgX.png bhvplXV.png oQuFpbu.png zkws4FW.png 2eq7xhu.png Ibr3I1p.png zt3V6O1.png tq1DWMZ.png PPPBQ7o.png aTkRmYK.png SAKdwvF.png KD5oCED.png k8g3r2u.png jEzZYPY.png oKBsQ9E.png KMf4zB9.png n3NVeO1.png
W3FBlRy.png herjylc.png
~by radarobert

Shikamaru

PTib1UK.png eGYGta1.png 0UaRAOQ.png shkz2bt.png zjOAu3F.png dXbSjew.png CLPoC9Q.png OmaXbfi.png 8aT5mgN.png QqScxJF.png UbtVGkp.png BW50Ne6.png CUS355s.png e221db5.png QNYPKgt.png epx5224.png ZqSumQT.png vdRZZWz.png g0WgA5L.png cHOx16o.png rE2ILsu.png DFGyu97.png

npdf24T.png 6GRJYMs.png
~by radarobert

Choji

7wDVTYI.png kWHUliF.png 48WJyqV.png 2Y8WgFK.png 2qLLlIm.png wYKsgwG.png kQ9SPrp.png cXzzg3S.png b3scKvO.png H1SBjME.png YuAm4TL.png CMIOrSr.png 6XnLQOU.png FxoGjel.png
dwEoJJ5.png k0BnQNy.png
~by Sairento-Ken

Ino

dtR84DP.png 4XI1Obo.png sgwTYZK.png XwTBrnu.png gjMYdgv.png M4ot5pt.png wxHLjKG.png 3G9pduU.png

FLM3OSt.png 3mX6wP9.png
~by Sairento-Ken

Izumo & Kotetsu

LRODcg1.png aUclymA.png EG65MpQ.png ZrLvsBx.png KMjAzIj.png VcA8yFn.png bIrJWF7.png YJgI6fv.png eE6ric7.png gmmsia5.png 5aqxezf.png fGpHXvv.png 8Crhd8K.png nYmGOkB.png Bb3H5ib.png WIvTqk9.png rcKaa3J.png
l0ipCpg.png DaeZtmW.png
~by Sairento-Ken

Aoba

cfngcYY.png 4rdYsjh.png jtJLyia.png y4OF3v1.png yh1vEqn.png 8uDwrLt.png 95jSxHx.png 6I6d1lF.png FUX7ub0.png PWA57U7.png AbERZWN.png 1bWbFuv.png FUX7ub0.png
1dBboQI.png GUKBpPw.png
~by radarobert

Yugito

NY4jEWu.png kjMtRKX.png EINiMIZ.png C9hUAWF.png P0jdJya.png KqzUDdb.png Zf6e8es.png 0sJiohZ.png rdk1dJX.png zv1sNg9.png jZ1X7AJ.png vhUp4It.png kCL7rxM.png qP2iCfo.png gnM2Fkc.png OcH4ffz.png VhYxspz.png 8IhgTyD.png WWSgzaJ.png 1F2glZ8.png LRJ2BBs.png
5K7NO5R.png atL6LmU.png
~by radarobert

Chiriku

joSYG2P.png FUcHBb4.png 3Fh2hMw.png GzH6FK3.png Il5Eoir.png WmnjJCR.png 2osCoEJ.png qQGGvlA.png 6vIgyft.png Csfneqx.png i4yDXlr.png 5n82gQO.png CL4Q07a.png LfnmClQ.png 9jPl7lQ.png

PCsTXFD.png frRM7Nr.png
~by radarobert

Naruto

Q7HkKak.png exkIypB.png YwDaeRD.png O1vZgdf.png 09nIl9H.png onNgba1.png lKmTdZu.png W6lARMc.png yiDPSvq.png z4KdTBi.png lILAUDf.png O60UFTF.png CCkKWHE.png pEsH2wx.png G20llQy.png 3DACiFm.png Ki59wDc.png PvxUwbB.png TQM5suN.png Nmfhw2L.png Sdd6jpH.png jAGyByO.png eTHSgke.png yH9OTXt.png 0RPBRjW.png guN6Hz1.png AMOapQz.png OLDGKqg.png
HWDaPes.png C7XLYe7.png
~by radarobert

Kakashi

nsu7PY3.png MdBLq39.png bsKXjeZ.png oKAi2vf.png udLrXbo.png OXGY42I.png uoNEQK2.png JaGhCVT.png Zd4EwDw.png wgkCVWf.png rRHrXsN.png hYWWK5q.png Y7S5Q18.png spshSjf.png 1vVDVHd.png

5rlnMc8.png vHGNq8M.png
~by radarobert

Yamato

ux62Gl4.png ugxdMVj.png yVkEXHT.png E0FlUoZ.png M5YG0AY.png 0yWvlO1.png Ltdg1xv.png LDIVN0x.png qr9ffCT.png SHd1LQx.png 3BDzLhw.png a3H7W1a.png vvfTPUX.png ES3Qfm8.png WHGBSD4.png AtFUxXy.png yoGtxZQ.png yVn8sAU.png 6CFyUau.png Fw4HkEY.png
uUGSm5L.png Fl68Y5h.png
~by radarobert
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:14
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#5
reserved
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:15
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#6
reserved
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:15
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#7
reserved
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:15
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#8
reserved
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:15
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#9
reserved
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:16
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#10
reserved
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:16
Wooooord
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 24
Joined on:
March 22, 2013
#11
reserved

~you can post now
tumblr_ly4id9ysaN1qmdoawo1_500.gif
Account used by Sairento-Ken and Radarobert. ||| Just click here for pure awsomeness!!!
  Posted on March 24, 2013 20:16
pursin
Rank: member

Forum Rank:
N-A Illuminati

Posts: 6526
Joined on:
July 19, 2007
#12
I call first post, because it's Ken's topic. Bitches.
Reserving the fuck out of this.Great pics as always Ken :amused
Although I can't differentiate between yours and the other guys, most of them are great :amused
officer i was not resisting arrest i was just being tsundere
PursinSig_zpsb6a3b8ee.png
Otaku of the Year
( ͡° ͜ʖ ͡°) Anime/Manga Lists ( ͡° ͜ʖ ͡°) Sex & Cereal.
  Posted on March 24, 2013 20:17
Hokage_753
Rank: member

Forum Rank:
Licker

Posts: 1271
Joined on:
May 30, 2012
#13
reserved. Let's see what his becomes. :cool

Edit: Whoa, whoa, whoa. I see major effort put into this, so it's gonna be bookmarked. And you guys are gonna be a main source of my mission and character pics. :amused
Thanks for the share. When can we expect next arc? :laugh
  Posted on March 24, 2013 20:19
pain-ryningan
Rank: member

Forum Rank:
N-A Illuminati

Posts: 3679
Joined on:
January 20, 2011
#14
boookmarked like a bawss
finaly new image shop :cool :cool :cool
good luck
warba_zpsc3a469bd.jpg
Challenge meh D:<
credits to Khan for signature, yeh ya twats, i am immortal legend D:<
Lq4kWhG.png npf3vr.pngCheese
  Posted on March 24, 2013 20:25
kyuubinaru
Rank: member

Forum Rank:
N-A Illuminati

Posts: 4814
Joined on:
November 26, 2008
#15
Reserved .