*Mirai no Himtsu* - Tajemnica Przysz?o?ci


 Topic: *Mirai no Himtsu* - Tajemnica Przysz?o?ci
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
  Posted on June 21, 2010 14:56
MnoH
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 12
Joined on:
May 13, 2010
#1


Mirai no Himitsu zosta?o za?o?one dnia 5. Kwietnia 2010 roku przez Gerada-Hazze z my?l? o skupieniu w swoich szeregach wielu znanych i cenionych graczy NA z Polski. Przy?wieca? mu jeden cel: ukazanie ca?emu ?wiatkowi NA faktu, ?e Polacy to jedni z najlepszych graczy a wi?kszo?? jej elitarnego oddzia?u zebra?o si? pod jednym sztandarem MnoH

Z za?o?enia jest to klan narodowo?ciowy skupiaj?cy tylko i wy??cznie Polaków by mogli dumnie reprezentowa? Polsk? na arenie mi?dzynarodowej w licznych Clan Warach oraz Turniejach - st?d te? postawione s? wysokie wymagania je?li chodzi o do??czenie do klanu.

W chwili startu klan posiada? ju? 14 cz?onków, którzy ju? w pierwszych tygodniach istnienia osi?gali znacz?ce sukcesy, mi?dzy innymi znajduj?c si? w Top Streak oraz wygrywaj?c kilku turniejii na Board's. Jak dalej potoczy si? historia Mirai no Himitsu? To sekret, którego i my nie jeste?my pewni - Tajemnica Przysz?o?ci.


Profil Klanu: *Link*
Kontakt w sprawie CW: *Gerada-Hazze*
?redni Level: 41Lv
Sredni Streak: +31

Rekrutacja
Mirai no Himitsu nie prowadzi otwartej rekrutacji tak wi?c prosimy o nie nadsy?anie poda?/zg?osze? do klanu. Jedynym sposobem na dostanie si? do klanu jest zaproszenie gracza przez Klan/Lidera MnoH lub te? rekomendacja [polecenie] osoby spoza niego przez osob? b?d?c? ju? klanie.
  Posted on June 21, 2010 14:57
MnoH
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 12
Joined on:
May 13, 2010
#2


Klany z którymi zwyci??yli?my:
[x2]
[x1]

Klany z którymi zremisowali?my:


Klany z którymi przegrali?my


Rozegrane CW: 13
WygraneCW: 7
Remisy: 1

Mirai no Himitsu [2] vs [4] Portugal
Temat CW: *Klik*
Rodzaj: QCW - LMS [09.04.2010]

Mirai no Himitsu [5] vs [1] Genesis
Temat CW: *Klik*
Rodzaj: QCW - LMS [12.04.2010]
Mirai no Himitsu [5] vs [0] Los Incas
Temat CW: *Klik*
Rodzaj: QCW [18.04.2010]

Mirai no Himitsu [6] vs [0] -Legends Rebirth-
Temat CW:*Klik*
Rodzaj CW: Regular CW [24-30.04.2010]

Mirai no Himitsu [0] : [5] Gods of Evils
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW: QCW [02.05.2010]

Mirai no Himitsu [2] vs [3]Assassins - Hebi Reborn!
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW QCW - LMS [07.05.2010]

Mirai no Himitsu [11] : [13] Gekihatsu
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW: LMS [10.04.-19.05.2010

Mirai no Himitsu [3] vs [0] KG Reincarnation
Temat CW: *Brak*
Rodzaj CW: QCW [02.06.2010]
Mirai no Himitsu [7] : [5] Age of Pirates
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW: Survival CW [24.05.-02.06.2010]

Mirai no Himitsu [1] vs [3] Ultimate_Br - Regular
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW: Regular CW [05.06.-11.06.2010]

Mirai no Himitsu [3] : [3] Kokuryukai
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW: Regular CW [06.06.-19.06.2010]

Mirai no Himitsu [5] vs [1] ImPact
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW: Regular CW [19.06. - 27.06]

Mirai no Himitsu [7] vs [1] KG Reincarnation
Temat CW: *Klik*
Rodzaj CW: LMS [19.06. - 23.07]
??czna liczba turnieji wygranych przez cz?onków Mirai no Himitsu:32

Gracze z najwi?ksza liczb? zwyci?stw:

- Denymiszczu [9]

001# official Kyoushitsuy Tournaments - http://www.naruto-boards.com/557412/
#2 Tornament For Latinos - http://www.naruto-boards.com/556761/
#4 Narutomaster09 Official Tournament - http://www.naruto-boards.com/557375/
#5 Narutomaster09 Official Tournament - http://www.naruto-boards.com/557894/
#8 MnoH Official Tournament - http://www.naruto-boards.com/565681/
#11 Narutomaster09 Tournament - http://www.naruto-boards.com/561699/
24th official Portugal Clan tournament - http://www.naruto-boards.com/557457/
Doom's™ Tournement - http://www.naruto-boards.com/558289/
Legion of Kages #32 Official Tournament - http://www.naruto-boards.com/556916/

- Viniard [7]

Assassins - Hebi Reborn! official tournament - http://www.naruto-boards.com/575104/
1st Tourney of Shadow Village - http://www.naruto-boards.com/557387/
#5 Cunning Wolves Official Tourney - http://naruto-boards.com/581576/
#7 Official Narutomaster09 Tournament - http://www.naruto-boards.com/558678/
8# Official Box Tournament - http://www.naruto-boards.com/582294/
#16 Ya-Ha Official Tourney - http://www.naruto-boards.com/561945/
013# official Warrior Rinnegan Tournaments - http://www.naruto-boards.com/564425/

Kamila992 [6]

001# official Warrior Rinnegan Clan Tournaments - http://www.naruto-boards.com/556416//
11# |SF|zAcKboy1 ReVolution Tournament! - http://www.naruto-boards.com/557527/
AnGel Official tournament #26 - http://www.naruto-boards.com/555154/
Dark Official Tournament #5 - http://www.naruto-boards.com/557287/
Kismie124 #17 Official Tournament - http://www.naruto-boards.com/554923/
Vv [Fallen-Miko Official Clan Tourney] vV - http://www.naruto-boards.com/555154/

  Posted on June 21, 2010 14:57
MnoH
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 12
Joined on:
May 13, 2010
#3


Gerada-Hazze
Highest Streak: +36
Highest Level: Level 43

Gaara1234567
Highest Streak: +29
Highest Level: Level 43

JustForFun
Highest Streak: +32
Highest Level: Level 43

Oliwierpl
Highest Streak: +29
Highest Level: Level 44

Smogo17
Highest Streak: +39
Highest Level: Level 43

Dastox
Highest Streak: +34
Highest Level: Level 44

Denymiszczu
Highest Streak: +27
Highest Level: Level 35

ImeQ
Highest Streak: +38
Highest Level: Level 43

Kamila992
Highest Streak: +35
Highest Level: Level 40

Kostek_Sensei
Highest Streak: +30
Highest Level: Level 41

NejisRocks
Highest Streak: +27
Highest Level: Level 32

Piotrek69
Highest Streak: +26
Highest Level: Level 41

Roni36
Highest Streak: +27
Highest Level: Level 41

Shinta_Himura
Highest Streak: +30
Highest Level: Level 40

Star1413
Highest Streak: +27
Highest Level: Level 43

Towddy
Highest Streak: +33
Highest Level: Level 43

Zaop
Highest Streak: +40
Highest Level: Level 42

Viniard
Highest Streak: +28
Highest Level: Level 41
  Posted on June 21, 2010 14:57
MnoH
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 12
Joined on:
May 13, 2010
#4Grafiki wykonane r?koma mistrzów:
Avatary: ImeQ oraz Gerada-Hazze
Bannery: NejisRocks
  Posted on June 21, 2010 14:58
MnoH
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 12
Joined on:
May 13, 2010
#5

Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #1 - brendobrayan (Toshima) [14.05.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #2 – Shockblast (Gekihatsu) [14.05.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #3 - TORNIKE--TURAVA (GEO) [22.05.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #4 - Krukenson (Gekihatsu) [23.05.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #5 - -bk-pedro- (Toshima) [31.05.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #6 - Cykus_10 (Acres Caelestes - ReUnited) [31.05.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #7 - Dastox (Mirai No Himitsu) [01.06.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #6 - DenyMiszczu (Mirai no Himitsu) [04.06.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #9 - Vincia_Luna (indonesian clan) [04.06.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #10 - NejisRocks (Mirai no Himitsu) [05.06.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #11 - star1413 (Mirai no Himitsu) [05.06.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #12 - manczar1 (Assassins-Hebi Reborn!) [06.06.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #13 - gigi75 (KG Reincarnation) [06.06.2010]
Winner of the Mirai no Himitsu - Official Tournament #14 - AALTE (KG Reincarnation)
  Posted on June 21, 2010 15:07
NejisRocks
Rank: member

Forum Rank:
Akatsuki

Posts: 8650
Joined on:
December 28, 2007
#6
Spammer pierwszy, spammer pierwszy.
*Ah, temat rozdziewiczony*
Pi?knie jest. I w sumie statystykami jestem najs?abszy w klanie
No prosz?, czas w ko?cu je troch? poprawic:P
Pi?kne graficzki, nie powiem, kto? si? przy nich narobi?:rolleyes
Retired
  Posted on June 21, 2010 15:23
nenji
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 476
Joined on:
September 20, 2006
#7
Chryste... Nie mam nic do powiedzenia... No dobra mam: Gadanie z gatunku "powodzenia" jest zb?dne z takim sk?adem. WTF? Przecie? jak Wy si? zgracie to nikt wam nie podskoczy "cho?by? nawet co dzie? wali? g?ow? w stó?"... Szok, strach, niedowierzanie i duma. Te uczucia czu?em gdy pochyli?em si? nad sk?adem. Tylko wyników wam brak :P
Tournaments won: 10
NAP member
  Posted on June 21, 2010 15:30
Oliwierpl
Rank: member

Forum Rank:
Special Jounin

Posts: 965
Joined on:
October 16, 2007
#8
Skromny to Ty Nejis z pewno?ci? jeste?

Ja jeszcze wrzuc? troch? newsów z obecnie rozgrywanych CW, dwa s? ju? w toku a kilka jest dopiero w fazie przygotowa? wi?c jest o czym pisac

Rozgrywamy CW z KG Reincarnation systemem LMS 9v9 które na chwil? obecn? wygrywamy 2:1 oraz z niedawno powsta?ym klanem ImPact gdzie walczy siedmu wspania?ych z obu klanów gdzie tak?e prowadzimy 3:1, szczególy w linkach poni?ej:

*Mirai no Himitsu vs KG Reincarnation*
*Mirai no Himitsu vs ImPact*
  Posted on June 21, 2010 15:32
kakashi9412
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 309
Joined on:
February 4, 2008
#9
No wreszcie temacik , ladne grafiki i pomyslowo:amused
Qoute:
Klany z którymi przegrali?my
  Posted on June 21, 2010 15:54
popsujsensej
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 268
Joined on:
October 16, 2007
#10
Mamy z?oty róg
  Posted on June 21, 2010 15:58
NejisRocks
Rank: member

Forum Rank:
Akatsuki

Posts: 8650
Joined on:
December 28, 2007
#11
popsujsensej wrote:
Mamy z?oty róg
Mamy roczny zapas ?o??dkówki oraz dwuletni zapas placków;)
Po co nam ów róg^^
Retired
  Posted on June 21, 2010 16:04
Crossu
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 157
Joined on:
March 25, 2008
#12
popsujsensej wrote:
Mamy z?oty róg
i czapke z pior chamie
bardzo fajny Sasuke na pierwszej grafice, niezle wyraza ten "sekret przyszlosci"
  Posted on June 21, 2010 17:25
Shinta_Himura
Rank: member

Forum Rank:
Jounin

Posts: 2587
Joined on:
January 24, 2007
#13
NejisRocks wrote:
Spammer pierwszy, spammer pierwszy.
*Ah, temat rozdziewiczony*
Pi?knie jest. I w sumie statystykami jestem najs?abszy w klanie
No prosz?, czas w ko?cu je troch? poprawic:P
Pi?kne graficzki, nie powiem, kto? si? przy nich narobi?:rolleyes

Nie tylko w statystykach
@Oli ja mam +33 tylko, ?e na ---shin---
@Kaka Ty nie mia?e? w to wk?adu wi?c nie ryj kasty
Retired
Aenigma is Absolute
You can find me on PSN - Sisik2205
  Posted on June 21, 2010 19:34
Lord_Itachi93
Rank: member

Forum Rank:
Special Jounin

Posts: 834
Joined on:
January 18, 2008
#14
?ycz? powodzenia,chocia? my?l?,?e nie przyda si? Wam.

Siggy by Jaaaa?, thanks my bro :*
Tournaments won : 20!
  Posted on June 21, 2010 20:54
popsujsensej
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 268
Joined on:
October 16, 2007
#15
Oliwierpl wrote:
Skromny to Ty Nejis z pewno?ci? jeste?

Ja jeszcze wrzuc? troch? newsów z obecnie rozgrywanych CW, dwa s? ju? w toku a kilka jest dopiero w fazie przygotowa? wi?c jest o czym pisac

Rozgrywamy CW z KG Reincarnation systemem LMS 9v9 które na chwil? obecn? wygrywamy 2:1 oraz z niedawno powsta?ym klanem ImPact gdzie walczy siedmu wspania?ych z obu klanów gdzie tak?e prowadzimy 3:1, szczególy w linkach poni?ej:

*Mirai no Himitsu vs KG Reincarnation*
*Mirai no Himitsu vs ImPact*

z ImPactem ju? 5:1 po wygranych Towddy'iego i mojej.
Ch?tni do obicia dupska niech pisz? ;)
bones512, Itachi3334.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 0 - Members online: 2