Turnieje: Zasady i galeria s?aw


 Topic: Turnieje: Zasady i galeria s?aw
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
This topic was closed by jaqoob 
  Posted on April 6, 2010 11:14
jaqoob
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 161
Joined on:
July 28, 2007
#1
1.Organizator(lub organizatorzy, wszyscy, nie tylko jeden) musz?:
-mie? conajmniej roczny sta? w n-a

2.Turniej

-ma jasno okre?lone zasady, jeszcze przed jego rozpocz?ciem
3.Temat turnieju
-powinien zawiera? wszelkie informacje o turnieju oraz grafik? zaraz po jego otwarciu
-je?li turniej ma mie? zapisy, powinny si? one znajdowa? w temacie turnieju(brak osobnego tematu).
-nazwa tematu ma by? nazw? turnieju i nie mo?e ulega? zmianie po jego otwarciu
-powinien by? przegl?dany przez organizatora codziennie/aktualizowany mo?liwie cz?sto(ze 2x na tydzie? na wystarczy)
-

II. Zg?oszenie turnieju

. Aby zg?osi? turniej nale?y wys?a? pm-a do moderatora sekcji, zawieraj?cego informacje o:
-nazwie turnieju
-organizatorach


-rozpisce ka?dej z rund turnieju, planowanym czasie trwania turnieju. Uwaga!


III. Akceptacja/odrzucenie turnieju
1.Moderator, je?li zaakceptuje turniej

-je?li ?aden turniej nie jest rozgrywany i ?aden nie jest czekaj?cy, z regu?y zezwala na rozpocz?cie zg?oszonego turnieju


1. 32-osobowe: 1 rozgrywane+2 oczekuj?ce

3. Wi?ksze ni? 64-osobowe: 1 rozgrywany+1 oczekuj?cy
4. Turnieje klanowe: 1 rozgrywany


There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who not.
jaqoobpv3.png
  Posted on April 6, 2010 11:14
jaqoob
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 161
Joined on:
July 28, 2007
#2
Galeria s?aw:

Link do starej galerii: Tutaj

Nowa galeria:

World Matrial Arts Tournament
Organizator: Nakuls
64
Zwyci?zca: Gremlin22

Poland's All Stars Tournament
Organizator: NejisRocks
64
Zwyci?zca: Nakuls
There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who not.
jaqoobpv3.png