Great Clan Akatsuki Official Topic


 Topic: Great Clan Akatsuki Official Topic
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
  Posted on October 10, 2009 17:21
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#1
Klan powsta? 10 wrze?nia 2008 roku, ale w pa?dzierniku zosta? rozwi?zany. Na nowo rozpocz?? swoj? dzia?alno?? 16 grudnia 2008 i ten dzie? uwa?any jest za oficjalne powstanie Great Clan Akatsuki. Klan tworzy?a grupa 5 osób z tej samej miejscowo?ci. Te pi?? osób by?o w klanie przez oko?o 3 tygodnie i zacz??y do??cza? inne osoby. Na pocz?tku nowego roku by?o ju? nas 10. Pó?niej zosta? za?o?ony temat klanowy na Naruto-boards w sekcji Poland. Od po?owy lutego br. rozpocz??a si? masowa rekrutacja. Wtedy klan „rozrós? si?” do liczby +20 klanowiczów, m.in. do??czy? do Nas NejisRocks, który pomóg? nam si? rozwin??. Wprowadzi? wtedy do klanu now? „epok?”. W naszych szeregach na pocz?tku nie by?o znanych, b?d? wyró?niaj?cych si? umiej?tno?ciami graczy. Powoli zapoznawali?my si? i przez d?u?szy czas nikt nas nie opuszcza?. W marcu 2009 roku do??czy?y dwie wp?ywowe osoby do klanu, Skinef i SeVel. One wnios?y cos nowego do klanu, nowe umiej?tno?ci, od razu podnios?y nasz poziom gry. Wtedy Great Clan Akatsuki utrzymywa? równy poziom gry. Przez nast?pne 2 miesi?ce pad?a moda na popraw? streaków i wówczas pad?o kilka wysokich „liczb”.
W czerwcu klan zacz?? si? rozpada?. Odszed? lider, trzech cz?onków rady klanu i kilku zwyk?ych cz?onków. Klan zgas?, nic si? w nim nie dzia?o przez oko?o 3 miesi?ce. Ale klan istnia? w profilu. Liderem powrotem zosta? Marfi1996. Bardzo mocno spad?a aktywno??. Raptem 1 osoba gra?a regularnie.
Na pocz?tku sierpnia, czyli prawie dwa miesi?ce temu, na pomys? o?ywienia klanu wpad? Nocturn. Do??czy? do klanu jako Council i grafik. Dzi?ki niemu powsta?a nowa grafika i AKA zacz??o przybiera? w coraz to nowych cz?onków. Lecz sta?a si? kolejna, niezbyt mi?a rzecz. Spad?a aktywno??, a Nocturnowi ukradli konto. Klan znowu stan?? w miejscu, ale nie na d?ugo.
Do klanu wróci? dawny lider i za?o?yciel, Kacper6796. Wraz z nim wrócili Bincio, Mscicielo95 i do??czy?o kilka dobrych graczy. Great Clan Akatsuki znowu za?wieci?o, aktywno?? wzros?a na nowo. Ponownie klan zacz?? rozgrywa? du?o Clan Warów. Powsta? nowy temat i nowe logo. Logo przedstawia Feniksa, czyli odrodzenie. Tak w?a?nie sta?o si? z tym klanem… Miejmy nadziej?, ?e klan nigdy nie upadnie i b?dzie dawa? przyk?ad innym, m?odym klanom, jak si? nie poddawa?.Profil Klanu na Naruto-Arena
Xat Klanowy..:: Liderzy ::..
Kacper6796
Leny12

..:: Vice Lider ::..
Marfi1996

..:: Rada Klanu ::..
Dymary

..:: Cz?onkowie ::..
Adammax4
Adek1994
Filip000000
Kakashi230995
Kamila992
Kayoshin
Krzysztof-95
Leman2
Naruto961023
Nocturn
Skinef


..:: Razem ::..
15 cz?onków
  Posted on October 10, 2009 17:22
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#2


Najwy?szy level w klanu: 40
Najwy?szy streak klanu: +29
Najwy?sze miejsce w Clan Ladderze: 49
Ilo?? zorganizowanych przez klanowiczy turnieji: 24
Ilo?? wygranych przez klanowiczy turnieji: 38
Ilo?? zorganizowanych przez klan turnieji: 4

TOP 5 level:
1.Marfi1996 - 41 lvl
2.Skinef - 40 lvl
3.Monkey_Luffy - 39 lvl
4.Kacper6796 – 38 lvl
- Filip000000 – 38 lvl
5.Kakashi230995 – 36 lvl

TOP 5 streak:
1. Kacper6796 - +29
2. Kamila992 - +28
3. Filip000000 - +26
4. Kakashi230995 - +25
5. Skinef - +18

TOP 5 level + streak:
1. Kacper6796 - 67
2. Filip000000 - 64
3. Kakashi230995 - 61
4. Kamila - 59
5. Skinef - 58
Wygrane: 7
Remisy: 2
Przegrane: 8

Great Clan Akatsuki [2]-[2] Futton Rasengan Clan
Great Clan Akatsuki [0]-[5] Assasins - Hebi Reborn!
Great Clan Akatsuki [3]-[1] Gekihatsu
Great Clan Akatsuki [2]-[3] Foxhound Reborn
Great Clan Akatsuki [1]-[2] HuecoMundo
Great Clan Akatsuki [0]-[11] Fushin Gekko
Great Clan Akatsuki [3]-[3] Foxhound Reborn
Great Clan Akatsuki [5]-[0] Dream Team Resource
Great Clan Akatsuki [6]-[0] Dream Team Resource
Great Clan Akatsuki [4]-[2] Gekihatsu
Great Clan Akatsuki [4]-[3] Konoha Ronins Clan
Great Clan Akatsuki [2]-[5] Konoha Ronins Clan
Great Clan Akatsuki [0]-[7] Konoha Ronins Clan
Great Clan Akatsuki [4]-[2] Katheyo-Death United!
Great Clan Akatsuki [6]-[3] Assassins - Hebi Reborn!
Great Clan Akatsuki [1]-[3] HuecoMundo
Great Clan Akatsuki [6]-[7] Gekihatsu
  Posted on October 10, 2009 17:23
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#3Imi?: Kacper
Wiek: 13
Sk?d: Syców
GG: 9706387
Kacper - lider, i za?o?yciel klanu. Jest jednym z najm?odszych graczy w n-a. Posiada dobry, wysoki streak +29 nad którym pracuje i 38 lvl. Kacper lubi bi? streaka, zarazem powbija troch? xp do klanu. Oprócz n-a ma te? inne zainteresowania, np. gra na PSP, w FIFE 10 czy po prostu leniuchuje. Stara si?, by jego klan by? jak najlepszy i aktywny. To g?ównie dzi?ki niemu ten temat istnieje. Kacper stara si?, by inni byli aktywni, i pracowali dla dobra wszystkich. Jest te? niez?ym grafikiem, to spod jego r?ki wysz?y player cardy, splattery i avatary klanowe. Niedawno wróci? z A-HR!, w którym by? ponad 3 miesi?ce. Uwielbia s?ucha? rocka, a dok?adnie Linkin Parku i Thousand Foot Krutch.


Imi?: Marcin
Wiek: 13
Sk?d: Syców
GG: 2571136
Marfi - drugi z liederów klanu i wspó?za?o?yciel. W klanie od pocz?tku i miejmy nadziej? ?e do ko?ca. Marfi posiada bardzo dobry 41 lvl i +16 streak, który usi?uje poprawi?. Uwielbia gra? private battle i wym?la? jakie? ciekawe teamy. Jego ulubion? postaci? jest Kyuubi Naruto, pod któr? wymy?la teamy. Z Marcinem mo?na zawsze pogada? na xacie klanowym, na ró?ne tamety, dos?ownie o wszystkim. Jest bardzo weso?y i lubi roz?miesza? innych. Lubi s?ucha? popu i rapu. Jego ulubionym wykonawc? jest Eminem. Jego ulubione sporty to pi?ka no?na, siatkówka i tenis sto?owy. Oprócz n-a lubi gra? w ró?ne rodzaje znanej pi?karskiej gry, czyli FIFY.


Imi?: Tomek
Wiek: 13
Sk?d: D?bica
GG: 3445055
Leny - chyba najbardziej nieznany (póki co) z klanowiczów. Nikt o nim nic nie wie, on nic o praktycznie nikim nie wie i ?le nie jest. Lubi odblokowywa? nowe postacie, nie lubi bi? streaka i wbija? lvli. Leniwy, cz?sto po prostu siedzi i nic nie robi, ew. gada na xacie. Podczas k?ótni klanowiczy bezstronny, pesymista jakich ma?o. Czasem miewa problemy z logicznym my?leniem, nie wiem za co ta szóstka z matmy... Ukaza? si? z dobrej strony, wygrywaj?c walki w Clan Warze, czym zaskoczy? kilka osób. Ucze? Kacpra, to On w?a?nie da? mu kilka teamów, którymi w?asnie gra i wygrywa.


Imi?: Adam
Wiek: 13
Sk?d: Bytom
GG: 10281744
Adam - jeden z nowych cz?onków w klanie. Zapowiada si? z niego dobry gracz, bo w n-a gra od niedawna. Posiada 30 level, który obecnie chce poprawi?. Jego najwy?szym streakiem jest +10. Cz?sto przesiaduje na klanowym xacie, rozmawiaj?c o ró?nych rzeczach. Najcz??ciej jego partnerem do rozmów jest Leny. Adam by? kiedy? w akademii A-HR!, ale odszed?. Miejmy nadziej?, ?e jeszcze poka?e na co go sta?.


Imi?: Kamil
Wiek: 13
Sk?d: Bytom
GG: 10051422
Dymary - W klanie jest ju? od oko?o 2 miesi?cy. D?ugo gra ju? w N-A, chocia? nie gra? na starym ladderze. Lubi odblokowywa? nowe postacie, gdy wychodz? to od razu siada i zabiera si? do pracy Jego najlepszy streak to +17 i wci?? usi?uje go poprawi?. Wbi? lvl 31. Je?eli kto? chce zagra? z nim private battle, to nigdy nie odmawia. Bardzo lubi gra? w pi?k? no?n?, r?czn? i siatkówk? no i oczywi?cie na kompie. Przeczyta? i ogl?da? wszystkie cz??ci Harrego Pottera które wysz?y. Bardzo lubi anime i mang?, a szczególnie Naruto. W szkole uczy si? ca?kiem dobrze.


Imi?: Filip
Wiek: 7/13
Sk?d: Syców
GG: 9706387/ brak
Filip - to bardzo specyficzna posta?, je?eli chodzi o n-a. Jest to brat Kacpra, lecz Filip niezbyt cz?sto gra, wi?c konto jest na spó?k?. Filip jak na swój wiek jest ?wietnym graczem. Bez pomocy Kacpra sam wbi? +16 i 26 level, reszta to zas?uga Kacpra. Filip tak?e gra w Soul- Aren?, tam akurat bez niczyjej pomocy. Uwielbia leniuchowa? i gra? w szachy karty itp. Jest bardzo weso?y. Oprócz n-a i s-a lubi pogra? w FIFE 09 czy Tekkena.


Imi?: Kamila
Wiek: 17
Sk?d: Warszawa
GG: 8279171
Kamila - 17-letnia dziewczyna, która uwielbia gry konsolowe, konwenty M&A, hentai doujinshi, rysunek, oraz nic nie robi?, s?ucha g?ównie J-Music. Jej ulubionymi postaciami z anime Naruto s? Itachi, Sasori i Sakura, a je?li chodzi o N-A to przede wszystkim lubi gra? Hidanem. Kamila posiada bardzo dobry streak, mianowicie +28, który wci?? próbuje poprawi?. Jej highest level to 31, i nie mo?e si? zebra?, by go poprawi?. Lubi od czasu do czasu pobawi? si? w Photoshopie i zazwyczaj jej prace s? bardzo ?adne. Kamila jest osob? z du?ym poczuciem humoru, co wida? w jej postach i jak i w rozmowie z ni?.


Imi?: Artur
Wiek: 16
Sk?d: P?ock
GG: 1112733
Leman - jest jednym z najd?u?ej b?d?cych w klanie graczy. Przyszed? do nas w Lutym 2009 i jest do teraz. Artur posiada 18 level i streak +10. Z ró?nych powodów nie gra na ladder, ale jest aktywny. Interesuje si? muzyk? i j?zykiem angielskim. Uwielbia s?ucha? Popu i grac w gry komputerowe typu RPG i Strategia. Leman jest bardzo weso?y i mo?na z nim pogada? o wszystkim.


Imi?: Szymon
Wiek: 18
Sk?d: Zator
GG: 5665876
Skinef - w klanie od dawna, przyszed? w marcu 2009 roku. Przez ca?y pobyt u nas przyeszed? wszystkie rangi, oprócz lidera. Skinef posiada wysoki, 40 level i bardzo dobry streak +18. Skinef, podobnie jak Leman, z ró?nych powodów, nie gra cz?sto, ale jest aktywny. Mo?na z nim zawsze porozmawia? na ka?dy temat. Skinef lubi wymy?la? ciekawe teamy, którymi gra na ladder i w CW. Jest najstarszym graczem w klanie.
  Posted on October 10, 2009 17:24
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#4
Rezerwacja
  Posted on October 10, 2009 17:24
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#5


- Minimalny streak +10
- Minimalny level - 26
- Minimalna ilo?? postaci odblokowanych - 30 z 61 mo?liwych
- Wymagana jest aktywno?? na Naruto-boards w sekcji Poland
- Kultura osobista
- Podania przyjmujemy na Pm do którego? z liderów, vice lidera na gg: 9706387, lub w tym temaciePrzyk?adowa Grafika:


Projekt tematu: Kacper6796
Grafika: Kacper6796
Splatter tagi klanowiczów: Kacper6796
Historia klanu: Kacper6796 i Marfi1996
Opisy cz?onków: Kacper6796, Bincio, Mscicielo95, Leny12, Dymary
  Posted on October 10, 2009 20:24
Dymary
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 11
Joined on:
May 9, 2008
#6
Fajnie to zrobi?e?, trzeba jeszcze troch? dopracowa? :P
Wszystko z grafiki fajne, tylko niektóre avki troch? mi nie pasuj? (przynajmniej takie jest moje zdanie).
  Posted on October 13, 2009 15:47
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#7
Ohayo!

Pora na kilka newsów.
Zaczniemy od tych mi?ych:
- Jak wida?, mamy nowy, ?adny topic klanowy, powsta? po reaktywacji klanu
- Odnie?li?my pierwsze, po reaktywacji zwyci?ztwo z A-HR!, wygrali?my 6:3

A teraz te smutne.
- Klan opu?ci? Bincio, dzi?kujemy za krótk? przygod? w naszym klanie.
- Klan opusci? tak?e NejisRocks, temu panu dzi?kujemy za ma?? pomoc w klanie
- Ma?? przygod? mia? tak?e Messi998, który do??czy? do klanu i po godzinie wróci? do Gekihatsu.

A teraz og?oszenia:
- kilka dni temu ruszy?y Oficjalne turnieje Great Clan Akatsuki, na które zapraszamy w godzinach 18-22 wieczorem
- rozpoczynamy masow? rekrutacj?, wi?c zapraszamy graczy, naginaj?c wymagania, jedyne wamaganie to +10 i 21 lvl i aktywno?? na naruto-boards w sekcji Poland. Pó?niej rozpoczniemy selekcj?, tak wi?c zapraszamy wszystkich ch?tnych

Do nast?pnego i Pozdro .
  Posted on October 13, 2009 15:59
Mscicielo95
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 449
Joined on:
January 15, 2009
#8
Przebieg CW przeciwko A-HR.
I runda
MacieX77 3:0 Kacper6796
Kosciej16 3:0 Marfi1996
Tarzanar 1:3 Bincio
LeVaTyVa 1:3 Mscicielo95
MSKM 1:3 Sevel07
Ichi555 2:3 Leny12

II Runda
Pauzowali: Mscicielo95, sevel07.
MacieX77 0:3 Leny12
Kosciej16 3:0 Bincio

III Runda
Pauzowa?: Mscicielo95.
Kosciej16 2:3 sevel07
  Posted on October 13, 2009 16:01
Dymary
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 11
Joined on:
May 9, 2008
#9
Czemu nikt nie chce doj?? do klanu???
Niby mamy reaktywacj?, ale troch? tego nie wida?, bo co najwy?ej 3 cz?onków jest aktywnych na codzie? ( w tym ja kacper,sevel i Leny, ale jego ostatnio co? te? nie ma). Jest jeszcze Mscicielo i Sevel, ale ich na xacie nigdy nie widzia?em O__o, chocia? w CW graj?.
Mo?e kto? chcia?by do nas do??czy?, podnie?? aktywno?? i wreszcie zacz?li by?my troch? lvle bi?, rozmawia? na xacie i rozgrywa? ciekawe CW. :P Mam nadziej?, ?e w najbli?szym czasie kto? do nas do??czy. Szkoda, ?e bincio odszed?, on mówi ?e troch? nudno si? tu zrobi?o, ale jakby popatrze?, to 1 cz?onek mniej i aktywno?? spada Gdyby wszyscy zostali w tym klanie zamiast odchodzi? do innych i tworzy? kolejne klany, w których 2/3 cz?onków na dzie? zagra par? walk i wejdzie na 10 minut na xata, to mogli by stworzy? 1 porz?dny . To tyle ode mnie.
  Posted on October 13, 2009 16:14
kacper6796
Rank: member

Forum Rank:
Jounin

Posts: 2010
Joined on:
March 12, 2008
#10
Dymary wrote:
Czemu nikt nie chce doj?? do klanu???
Niby mamy reaktywacj?, ale troch? tego nie wida?, bo co najwy?ej 3 cz?onków jest aktywnych na codzie? ( w tym ja kacper,sevel i Leny, ale jego ostatnio co? te? nie ma). Jest jeszcze Mscicielo i Sevel, ale ich na xacie nigdy nie widzia?em O__o, chociarz w CW graj?.
Mo?e kto? chcia?by do nas do??czy?, podnie?? aktywno?? i wreszcie zacz?li by?my troch? lvle bi?, rozmawia? na xacie i rozgrywa? ciekawe CW. :P Mam nadziej?, ?e w najbli?szym czasie kto? do nas do??czy. Szkoda, ?e bincio odszed?, on mówi ?e troch? nudno si? tu zrobi?o, ale jakby popatrze?, to 1 cz?onek mniej i aktywno?? spada Gdyby wszyscy zostali w tym klanie zamiast odchodzi? do innych i tworzy? kolejne klany, w których 2/3 cz?onków na dzie? zagra par? walk i wejdzie na 10 minut na xata, to mogli by stworzy? 1 porz?dny . To tyle ode mnie.

Zapewne kto? dojdzie, a jezeli chodzi o aktywno?? to mo?emy pogada? na forum o tym.
  Posted on October 13, 2009 18:39
P0WER_RANGER
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 12
Joined on:
January 29, 2009
#11
?ycz? Powodzenia
Pare s?ów:
Mam nadzieje ?? rozro?niecie si? na bardzo pot??ny klan . Macie na to Wielk? szanse Szczerze i Prawdziwo ?ycz? Powodzenia


Pozdro.Rendzer ;) .
A S S A S I N S S - H E B I R E B O R N ! R e N GeR.
Yes,yes I'm Member Of Assassins-Hebi Reborn!-Hehe:weird~!

Assasins-Hebi Reborn!..Member..
Turnament Win . FireMan Suitable For Sticking . <-- De Best . xdd .. ! x33
Sign By ::
Me and usebar :D :D.Hehe^^~!
x33 -> Emotikons is The Best.!.! <- x33
  Posted on October 14, 2009 15:35
Dymary
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 11
Joined on:
May 9, 2008
#12
Kacper- Napisz nowe wymagania w tym po?cie z wymaganiami. Wtedy ludzie b?d? lepiej widzie?, a jak b?dzie napisane w dalszym po?cie na ko?cu to nikt nie zauwa?y.....
  Posted on October 19, 2009 19:57
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#13
Ohayo !:amazed

Nios? wam kilka newsów.
Zacznijmy od tych dobrych:

Do klanu do??czyli Kamila992 i Kakashi230995. Serdecznie witamy ich w naszym klanie.

Swoje streaki poprawili Sevel07 z +21 na +23, Dymary z +8 na +10 i Leny12 z +10 na +16. Gratulujemy i ?yczymy o wiele, wiele wy?szych.

No to teraz te gorsze.
Sko?czy?y si? dobre.
Klan opó?ci? Mscicielo95, dzi?kujemy mu za mile sp?dzony czas i ?yczymy powodzenia w NAP'ie. Zarazem zwolni?o si? miejsce w radzie klanu.

To chyba wszystko. Do nast?pnego.
  Posted on October 19, 2009 21:18
Lukasik
Rank: member

Forum Rank:
Jounin

Posts: 1213
Joined on:
November 29, 2007
#14
Hmmmm, calkiem dobrze wam idzie ;) Zycze dalszych sukcesow.

btw

Musialem! OpUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUscil jak cos :)
  Posted on October 29, 2009 14:49
GreatClanAKA
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 5
Joined on:
January 24, 2009
#15
Hejka !

Dawno nie by?o newsów, wi?c co? trzeba napisa?. :tounge

Do klanu do??czyli Kayoshin i Krzysztof-95, witamy w klanie i ?yczymy mi?ej gry.
Ostatnio pad?o w klanie kilkadobrych streaków, a oto one:
- Kamila992 +28
- Sevel07 +32
- Kacper6796 +20

Po cz??ci dzi?ki tym graczom zajmujemy 61 miejsce w rankingu i przed nami NarutoArenaPlay i ~Asylum.

Oprócz tego streak pobi? Dymary z +10 na +11, miejmy nadziej?, ?e jeszcze poka?e, na co go sta? i wbije co najmniej +20.

Obecnie rozgrywamy Clan War z Gekihatsu obecny wynik to 2:1 dla Gekihatsu, ale miejmy nadziej?, ?e to wygramy.

Do nast?pnego .
bones512, Itachi3334, littel_cutie.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 0 - Members online: 3