PORADNIK cz.1 - PODSTAWY I MISJE [akt.-11.04.2009]


 Topic: PORADNIK cz.1 - PODSTAWY I MISJE [akt.-11.04.2009]
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
This topic was closed by jaqoob 
  Posted on August 22, 2008 15:18
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#1
WSTEP


Podsumowuj?c - Milej lektury."
~ King

Podzi?kowania Dla:
Zaopa - za pomoc i podanie teamow do misji,
Slavika-Sensei - za mobilizacj?, okazj? do stworzenia "czego? wielkiego" i danie "wolnej r?ki" przy produkcji poradnika,
Jaqooba - za wsparcie,
Vivi93 - za opracowanie misji i postaci do: Nara Shikamaru (S) oraz Sarutobi Asuma (S),
Czyzbo - za podanie wymaga? misji do: Hidan (S) oraz Kakuzu (S).
Matiz - za podanie linka do t?umacze? postaci na stronie Dywizji 69
~ KingPrzydatne Linki

Game Bug and Glitches
Teams and Strategies
T?umaczenia Skilli Postaci na sronie Division69
Tips and Tricks
Game Feedback
Hardware and Software Feedback
Game Manual


SPIS TRESCI

@ Post #1
- Wst?p,
- Przydatne Linki,


@ Post #2
- Terminologia,
- Klasyfikacja Skilli (efekty, dystans, ataki, jutsu, trwa?o??, inne),


@ Post #3


@ Post #4
- Poradnik do Misji cz. 2 (B Rank Missions, A Rank Missions).

@ Post #5
- Poradnik do Misji cz. 3 (S Rank Missions, Shippuuden Missions).

@ Post #6
- Poradnik do Misji cz. 4 (Shippuuden Missions)..

@ Post #7
- rezerwacja na kolejne misje.


PODSTAWY GRY


Untitled-1copy.jpghttp://arena2.naruto-arena.com/game/index.php
http://arena3.naruto-arena.com/game/index.php
http://arena4.naruto-arena.com/game/index.php
http://arena5.naruto-arena.com/game/index.php
GAME MANUAL - poradnik do gry w j?zyku angielskim.
LADDERS - na arenie istniej? trzy rankingi - klanowy, krajowy oraz indywidualny.
NINJA MISSIONS - misje. Aktywuje si? automatycznie po spe?nieniu wymaga? - trzeba mie? odpowiedni ranking, postacie w dru?ynie oraz w wi?kszo?ci misji uko?czone inne misje.
ENTER CHAT ROOM - chat.

Untitled-1-1copy.jpg

Control Panel - panel kontrolny, nieprzydatny dodatek.
View Profile - klikamy by obejrze? w?asny profil.
Private messages - prywatne wiadomo?ci.
Buddy List - lista Twoich znajomych, by doda? osob? do buddy list nale?y wpisa? jego nick w okienku na samym dole listy.
Change Settings - zmiana informacji widocznych w profilu: data ur., kraj, itp.
Change Password - zmiana has?a.
Change Avatar - zmiana avataru.
Edit Signature - zmiana podpisu - funkcja dzia?a tylko na forum (www.naruto-boards.com).
Clan Panel - opcja tworzenia i edycji klanu (dok?adny opis w po?cie #3).

Custom Background - Zmiana tapety w menu wyboru postaci oraz gry (mo?na mie? dwie ro?ne tapety).
Reset Account - zresetowanie statystyk. Obejmuje ilo?? wygranych/przegranych walk, ranking, level, punkty do?wiadczenia oraz ilo?? wygranych pod rz?d. Nie obejmuje: rekord wygranych pod rz?d oraz odblokowanych postaci.


EKRAN WYBORU POSTACI

Untitled-2copy.jpg


B - postacie jakie masz obecnie w swojej dru?ynie, by doda? jak?? wystarczy kilkn?? i przytrzyma? lewym klawiszem na odpowiedniej postaci i przeci?gna? na wolny slot. By zrezygnowa? nale?y zastosowa? odwrotn? kolejno??.

D - Informacje o danej postaci.
E - informacja o aktualnie wy?wietlanym skillu. By obejrze? inny nale?y klikn?? w wybrana ikon? w sekcji D.
F - Przyciski: Logout - wylogowanie, start ladder game - by rozpocz?? gr? rankingowa, start quick game - by rozpocz?? "szybk?" gr? (zwyci?stwa nie wliczaj? si? do statystyk), start private game - by rozpocz?? gr? z wybran? osoba.


EKRAN GRY

Untitled-3copy.jpg

A - Przycisk "press when ready" ko?cz?cy Twoja tur?, czerwono-bia?y pasek pokazuje pozosta?y czas Twojej/przeciwnika tury oraz pole chakry.
B - Twoje postacie. Zielony pasek pod avatarem ka?dej postaci pokazuje pozosta?? energi?.
C - Postacie przeciwnika.


F - Przyciski - surrender (by podda? si?), open chat (by otworzy? okno chatu), sound (regulator g?o?no?ci).


CHAKRA

Untitled-4copy.jpg

Jakby nie patrze? to cala gra opiera si? w?a?nie na chakrze. Co tur? dostajemy okre?lon? ilo?? tej?e chakry w zale?no?ci od tego ile mam postaci (3 postacie = 3 chakry, 2 postacie = 2 chakry, 1 postac = 1 chakra) za wyj?tkiem gracza rozpoczynaj?cego walk?. Jak zaczynacie jako pierwsi to dostajecie 1 chakre, a jak przeciwnik to on dostaje tylko jedna, w nast?pnych turach jest ju? adekwatnie do ilo?ci posiadanych postaci (no chyba, ?e gracie przeciwko drainom, ale o tym po?niej). Istniej? 4 rodzaje chakry:SYSTEM WYMIANY CHAKRY

chakracopy2.jpg
JAK GRA?

algaqc.jpg
  Posted on August 22, 2008 15:19
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#2
TERMINOLOGIA


@ Damage (dmg) - najpro?ciej zabranie danej ilo?ci energii.@ Stun - skill blokuj?cy ruch danej postaci na okre?lon? ilo?? tur.@ Remove Chakra, Lose Chakra - oznacza utrat? okre?lonej ilo?ci chakry z pola przeciwnika.
@ Steal chakra - dzia?a podobnie jak lose/remove chakra z tym, ?e zostaje ona dodana do twojego pola.
@ Reflect - Odbija skill u?yty przez przeciwnika. Ataki typu Cancel zostaj? anulowane, a typu Action zostaj? odbite, ale tylko w najbli?szej rundzie.
@ Counter - niweluje atak i w zale?no?ci od skilla kontruje zadaj?c okre?lona ilo?? dmg. Atak zadany przed aktywacja kontry nie zostanie zkontrowany, a skill typu Action mo?na kontrowa? tylko w pierwszej rundzie.
@ Remove - zdejmuje efekt skilla z postaci.
@ Ignore - ignoruje okre?lone efekty skilli np. invulnerability.


@ Cooldown - oznacza przez ile tur nie mo?na korzysta? z danego skilla.


KLASYFIKACJA SKILLI

Efekty
All of Effect (AoE) - skill dzialaj?cy na ca?y team jednocze?nie.
AoE stun - skill stunuj?cy ca?y team.
AoE damage - skill zadaj?cy dmg ca?ej dru?ynie.
Defense negation - skill neguj?cy/zdejmuj?cy obron?, redukcje i destructible defence.
Drain - skill pozbawiaj?cy przeciwnika chakry.
DOT (Damage over time) - skill zadaj?cy dmg ca?y czas.
HOT (Heal over time) - skill lecz?cy ca?y czas.
Instant kill - skill zdejmuj?cy ca?? energi? z postaci.
Leech - skill "kradn?cy" chakr? przeciwnika.
Prep - skill "przygotowuj?cy" do u?ycia inne skille.
Shield - obrona
Single stun - atak stunuj?cy jedn? posta?
Spike - skill zadaj?cy minimum 50 dmg
Wall - tzw. ?ciana - skill chroni?cy ca?? dru?yn? przed zadawanym dmg

Dystans
@ Melee - atak zadawany z malej odleglo?ci.
@ Ranged - atak zadawany z duzej odleglo?ci.

Ataki
@ Physical - atak fizyczny.
@Chakra - forma energii tworz?ca skill.

@ Mental - atak psychiczny, mentalny.

Trwa?o??
@ Instant - Skill wykonywany w pierwszej kolejno?ci.

@ Control - Ataki tego typu wymagaj? sta?ego kontaktu z celem. Przerwanie kontaktu ko?czy trwanie tego skilla.

Inne
Unique - ten typ skilla nie mo?e by? skopiowany lub w wi?kszo?ci skopiowany.
*(gwiazdka) - oznacza, ze ten atak posiada tylko cz??? efektu danego typu.


RANKING

Experience


Levele


Ninja Rank
Im wy?szy level tym wy?szy Ninja Rank:

rank1.png Level 1-5: Academy Student
rank2.png Level 6-10: Genin
rank3.png Level 11-15: Chuunin
rank4.png Level 16-20: Missing-Nin
rank5.png Level 21-25: Anbu
rank6.png Level 26-30: Jounin
rank7.png Level 31-35: Sannin
rank8.png Level 36-40: Jinchuuriki
rank9.png Level 41-45: Akatsuki
rank10.pngLevel 46-50: Kage
rank11.png Level 46-50 + pierwsze miejsce w rankingu: Hokage

Ladder Rank


Clan Ladderalgaqc.jpg
  Posted on August 22, 2008 15:19
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#3
PORADY OGOLNENotka: Obrazki w poni?szym poradniku s? jednocze?nie linkiem do angloj?zycznych stron w game manual. Nazwy postaci nie s? odmieniane.

Legenda:

Administratorzy Naruto-Arena wprowadzili gruntowne zmiany w wymaganiach misji. Zosta?y w nich u?yte zwroty typu "Wygraj 4 walki Posta? A versus Postac B,C...", gdzie:Grupy Postaci
Akatsuki - Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, Kisame Body Double (S), Itachi Body Double (S), Deidara (S), Sasori of the Red Sand (S), Hidan (S), Kakuzu (S).
Jinchuuriki Uzumaki Naruto, Gaara of the Desert, Gaara rehabilitated, Kyuubi Naruto, Uzumaki Naruto (S), Kazekage Gaara (S), Four Tail Kyuubi Naruto (S).
Kage - Sandaime, Shodaime, Nidaime, Tsunade, Kazekage Gaara (S).
Konoha Jounin (Pre-Shippuuden) - Sarutobi Asuma, Yuhi Kurenai, Hatake Kakashi, Maito Gai.
Konoha Jounin - Sarutobi Asuma, Yuhi Kurenai, Hatake Kakashi, Maito Gai, Hatake Kakashi (S), Maito Gai (S), Yamato (S), Sarutobi Asuma (S).
Konoha Ninja who is not part of Team 9 - Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Hyuuga Hinata, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Yamanaka Ino, Umino Iruka, Mitarashi Anko, Shizune, Hatake Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Jiraya, Tsunade, Sandaime, Nidaime, Shodaime, Kyuubi Naruto, Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura (S), Sai (S), Hatake Kakashi (S), Yamato (S), Nara Shikamaru (S), Saruobi Asuma (S), Four Tail Kyuubi Naruto (S).
Missing-Nin - Momochi Zabuza, Haku, Demon Brothers, Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, Kisame Body Double (S), Itachi Body Double (S), Deidara (S), Sasori of the Red Sand (S), Hidan (S), Kakuzu (S).
Mist Nin - Momochi Zabuza, Haku, Demon Brothers, Hoshigake Kisame, Kisame Body Double (S).
Pupet User - Kankuro, Chiyo (S), Sasori from the Red Sand (S).
Sand Genin/Siblings - Temari, Kankuro, Gaara of the Desert.
Sand Shinobi - Temari, Kankuro, Gaara of the Desert, Baki, Gaara Rehabilitated, Chiyo (S) Kezekage Gaara (S)
Sannin - Tsunade, Jiraya, Orochimaru.
Shinobi Konohy - Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Hyuuga Hinata, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Yamanaka Ino, Hyuuga Neji, Tenten, Rock Lee, Umino Iruka, Mitarashi Anko, Shizune, Hatake Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Maito Gai, Jiraya, Tsunade, Sandaime, Nidaime, Shodaime, Kyuubi Naruto, Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura (S), Sai (S), Hatake Kakashi (S), Yamato (S), Rock Lee (S), Tenten (S), Hyuuga Neji (S), Maito Gai (S), Nara Shikamaru (S), Saruobi Asuma (S), Four Tail Kyuubi Naruto (S).
Sound Nin - Dosu Kinuta, Kin Tsuchi, Zaku Abumi, Jiroubou, Kidoumaru, Sakon, Tayuya, Kaguya Kimimaro, Yakushi Kabuto, Orochimaru, Orochimaru (S).
Sound Genin - Kin Tsuchi Dosu Kinuta, Zaku Abumi.
Sound Four - Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon.
Team 7 - Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura.
Team 7 Shippuuden - Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura (S), Sai (S), Hatake Kakashi (S), Yamato(S).
Team 8 - Aburame Shino, Inuzuka Kiba, Hyuuga Hinata.
Team 9 - Rock Lee. Tenten, Hyuuga Neji.
Team 10 - Nara Shikamaru, Yamanaka Ino, Akimichi Chouji.
Team Gai Shippuuden - Maito Gai (S), Rock Lee (S), Tenten (S), Hyuuga Neji(S).
Team Kakashi Shippuuden - Chiyo (S), Hatake Kakashi (S), Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura(S).


DandCRankMissions.png

postaciedoodblokowania.png medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg

SasukesQuestforPower.png
Wymagania Misji: Ranga Academy Student.
Cele Misji: Wygra? 12 walk Uchiha Sasuke vs. Shinobi Konohy.
TheSearchforJiroubou.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji.
Nagroda: Jiroubou
TheSearchforKidoumaru.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji.
Nagroda: Kidoumaru
TheSearchforTayuya.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Nara Shikamaru lub Temari.
Nagroda: Tayuya
TheSearchforSakon.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba lub Kankuro.
Nagroda: Sakon
DescentintoDarkness.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czone misje "The Search for Jiroubou", "The Search for Kidoumaru", "The Search for Tayuya", "The Search for Sakon".
Cele Misji:
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Momochi Zabua,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Haku,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Rock Lee,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Zaku Abumi,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Gaara of the Desert,

- Wygra? dwie walki Uchiha Sasuke vs. Uzumaki Naruto,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Uchiha sasuke.
Nagroda: Cursed Seal Sasuke
TheRedemptionofGaara.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "Descent into Darkness".
Cele Misji:
- Wygra? walk? Gaara of the Desert vs. Rock Lee,
- Wygra? walk? Gaara of the Desert vs. Dosu Kinuta,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Gaara of the Desert,
- Wygra? walk? Kaguya Kmimaro vs. Rock Lee,
- Wygra? dwie walki Gaara of the Desert vs. Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Gaara of the Desert.
Nagroda: Gaara Rehabilitated
TheSoundsAmongsttheLeaves.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 5 walk z rz?du graj?c Sound Genin (Dosu, Kin, Zaku).
Nagroda: Akadou Yoroi
ARareOpportunity.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "The Sounds Amongst the Leaves".
Cele Misji:
- Wygra? trzy walki Hyuuga Hinata vs. Sand Genin (Gaara, Kankuro, Temari),
- Wygra? trzy walki Aburame Shino vs. Sand Genin (Gaara, Kankuro, Temari),
- Wygra? trzy walki Inuzuka Kiba vs. Sand Genin (Gaara, Kankuro, Temari),
Nagroda: Shigure
ADownpourofIllusion.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "A Rare Opportunity".
Cele Misji: Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Shigure.
Nagroda: Oboro
algaqc.jpg
  Posted on August 22, 2008 15:20
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#4
BRankMissions.png

postaciedoodblokowania.png medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg

TheFirstMission.png
Wymagania Misji: Ranga Genin.
Cele Misji: Wygra? 15 walk graj?c kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke).
Devotion.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "The First Mission".
Cele Misji: Wygra? 15 walk graj?c Haku.
Nagroda: Momochi Zabuza
ASmallTest.png
Wymagania Misji: Ranga Genin .
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke.
Survival.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "A Small Test".
Cele Misji: Wygra? 18 walk graj?c kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke).
Nagroda: Yakushi Kabuto
TheFifthoftheSound.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin.
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Kidoumaru,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Sakon,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Tayuya,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Jiroubou.
TheSearchforKimimaro.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "The Fifth of the Sound".
Cele Misji: Wygra? 6 walki pod rz?d graj?c Gaara of the Desert lub Rock Lee.
Nagroda: Kaguya Kimimaro
MedicalTraining.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misje "The First Mission", "Survival".
Cele Misji: Wygra? 15 walk graj?c Haruno Sakura.
Nagroda: Shizune
TheRiseofaJinchuuriki.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "Devotion".
Cele Misji:
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Momochi Zabuza,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Haku,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Inuzuka iba,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Hyuuga Neji,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Gaara of the Desert,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Yakushi Kabuto,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Kaguya Kimimaro,
- Wygra? dwie walki Uzumaki Naruto vs. Uchiha Sasuke,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto.
Nagroda: Kyuubi Naruto
TheSurvivoroftheSeal.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 8 (Shino, Kiba, Hinata),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 9 (Lee, Neji, Tenten),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 10 (Shikamaru, Chouji, Ino),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Sand Genin (Gaara, Temari, Kankuro),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Sound Genin (Kin, Zaku, Dosu).
Nagroda: Mitarashi Anko
DutyofaSensei.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "The First Mission".
Cele Misji:
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Aburame Shino,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Hinata,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino.
Nagroda: Umino Iruka
inprogresscopy.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "Devotion".
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Momochi Zabuza,
- Wygra? 5 walk graj?c Haku,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Haku lub Momochi Zabuza.
Nagroda: Demon BrothersARankMissions.png

postaciedoodblokowania.pngmedium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg

TeamofKakashi.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Uzumaki Naruto vs. Haku lub Inuzuka Kiba,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 5 walk Haruno Sakura vs. Dosu Kinuta lub Yamanaka Ino,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? 5 walk Uchiha Sasuke vs. Gaara of the Desert lub Uzumaki Naruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke.
Team7FightsasaTeam.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Kakashi".
Cele Misji: Wygra? 75 walk kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke) vs. Sound , Sand lub Mist Shinobi (patrz w legendzie).
Nagroda: Hatake Kakashi
TeamofKurenai.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Inuzuka Kiba vs. Sakon lub Uzumaki NAruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba,
- Wygra? 5 walk Hyuuga Hinata vs. Harno Sakura lub Hyuuga Neji,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Hinata,
- Wygra? 5 walk Aburame Shino vs. Kankuro lub Zaku Abumi,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Aburame Shino.
Team8ScoutingatitsBest.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Kurenai".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk Inuzuka Kiba vs. Mist Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 10 walk Hyuuga Hinata vs. Mist Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Aburame Shino vs. Mist Shinobi (patrz w legendzie).
Nagroda: Yuhi Kurenai
TeamofGai.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Rock Lee vs. Gaara of the Deert lub Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Rock Lee,
- Wygra? 5 walk Tenten vs. Hyuuga Neji lub Temari,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Tenten,
- Wygra? 5 walk Hyuuga Neji vs. Hyuuga Hinata lub Uzumaki Naruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji.
Team9theBestTaijustuTeam.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Gai".
Cele Misji:Nagroda: Maito Gai
TeamofAsuma.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Nara Shikamaru vs. Tayuya lub Temari,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? 5 walk Akimichi Chouji vs. Dosu Kinuta lub Jiroubou,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? 5 walk Yamanaka Ino vs. Haruno Sakura lub Kin Tsuchi,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino.
Team10FightsvstheSound.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Asuma".
Cele Misji:
- Wygra? 15 walk Nara Shikamaru vs. Sound Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Yamanaka Ino vs. Sound Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Akimichi Chouji vs. Sound Shinobi (patrz w legendzie).
Nagroda: Sarutobi Asuma
TeamofBaki.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Gaara of the Desert vs. Rock Lee lub Uchiha Sasuke,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Gaara of the Desert,
- Wygra? 5 walk Temari vs. Nara Shikamaru lub Tenten,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Temari,
- Wygra? 5 walk Kankuro vs. Aburame Shino lub Sakon,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Kankuro.
SandSiblingsatWar.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Baki".
Cele Misji:
- Wygra? 15 walk Gaara of the Desert vs. Shinobi Konohy (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Temari vs. Shinobi Konohy (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Kankuro vs. Shinobi Konohy (patrz w legendzie).
Nagroda: Baki
S-RankCriminalKisame.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Maito Gai lub Sarutobi Asuma,
- Wygra? walk? Ktokolwiek vs. Hoshigaki Kisame.
Nagroda: Hoshigaki Kisame
S-RankCriminalItachi.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Hatake Kakashi lub Yuhi Kurenai,
- Wygra? walk? Ktokolwiek vs. Uchiha Itachi.
Nagroda: Uchiha Itachi
algaqc.jpg
  Posted on August 22, 2008 15:21
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#5
SRankMissions.png

postaciedoodblokowania.png medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg

ChaosPreludetotheSannin.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Temari,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Gaara of the Desert,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Yuhi Kurenai,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Aburame Shino,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Rock Lee,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Momochi Zabuza,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kankuro,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Hatake Kakashi,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kidoumaru,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Haku,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Sakon,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Tayuya,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Jiroubou,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kaguya Kimimaro,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Maito Gai,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Hyuuga Hinata,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Sarutobi Asuma,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Yakushi Kabuto,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Tenten,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Shizune,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kin Tsuchi,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Dosu Kinuta,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Zaku Abumi.
DisiplesoftheToad.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Chaos! Prelude to the Sannin".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Hatake Kakashi,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Uchiha Sasuke,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Shizune,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Haruno Sakura,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Yakushi Kabuto.
Nagroda: Jiraya
DisiplesoftheSlug.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Chaos! Prelude to the Sannin".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Shizune,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sakura,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Uzumaki Naruto,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Hatake Kakashi,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Uchiha Sasuke,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Yakushi Kabuto.
Nagroda: Tsunade
DisiplesoftheSnake.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Chaos! Prelude to the Sannin".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sasuke,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Kabuto,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Uzumaki Naruto,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Hatake Kakashi,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Haruno Sakura,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Shizune.
Nagroda: Orochimaru
TheGodoftheShinobi.png
Wymagania Misji: Ranga Sannin, uko?czone misje "Disiples of the Toad", "Disiples of the Slug", "Disiples of the Snake".
Cele Misji:
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Orochimaru,
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Jiraya,
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Tsunade.
Nagroda: Sandaime Hokage
TheResurrectionoftheFirst.png
Wymagania Misji: Ranga Ranga Sannin, uko?czona misja "The God of the Shinobi".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sandaime Hokage,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 5 walk Jiroubou vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Sakon vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Kidoumaru vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Tayuya vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden).
Nagroda: Shodaime Hokage
TheResurrectionoftheSecond.png
Wymagania Misji: Ranga Ranga Sannin, uko?czona misja "The God of the Shinobi".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sandaime Hokage,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Yakushi Kabuto,
- Wygra? 5 walk Jiroubou vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Sakon vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Kidoumaru vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Tayuya vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden).
Nagroda: Nidaime HokageShippuudenMissions.png

postaciedoodblokowania.png
medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg medium.jpg

TheProdigalSonReturns.png
Wymagania Misji: Ranga Genin.
Cele Misji:
- Wygra? 8 walk graj?c Uzumaki Naruto lub Kyuubi Naruto,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto lub Kyuubi Naruto.
Nagroda: Naruto (S)
AGeniusofHardWork.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin.
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Rock Lee,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Rock Lee.
Nagroda: Lee (S)
TheGreenBeast.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Rock Lee,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Tenten,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Maito Gai,
Nagroda: Maito Gai (S)
ATrueArtist.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin.
Cele Misji: Wygra? 12 walk dowolnym cz?onkiem Akatsuki.
Nagroda: Deidara (S)
AGirlGrownUp.png
Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "The Prodigal Son Returns".
Cele Misji:
- Wygra? 15 walk Haruno Sakura,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Haruno Sakura.
Nagroda: Sakura (S)
AGeniusofRangedCombat.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "A Genius of Hard Work".
Cele Misji:
- Wygra? 20 walk graj?c Tenten,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Tenten.
Nagroda: Tenten (S)
ComingOutofRetirement.png
Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin
Cele Misji: Wygra? 50 walk graj?c dowolnym shinobi piasku.
Nagroda: Chiyo (S).
TheRealItachi.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, ukonczona misja "A True Artist".
Cele Misji:
- Wygra? 20 walk graj?c dowolnym cz?onkiem Akatsuki,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Uchiha Itachi.
Nagroda: Itachi Body Double (S)
PrideoftheHyuga.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "The Green Beast", "A Girl Grown Up".
Cele Misji:
- Wygrac 20 walk graj?c Hyuuga Neji,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Hyuuga Neji.
Nagroda: Neji (S)
FromTeachertoPartner.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "A Girl Grown Up".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto (S),
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Haruno Sakura (S),
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Kakashi.
Nagroda: Kakashi (S)
ReturnofaRival.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "The Real Itachi?".
Cele Misji:
- Wygra? 25 walk graj?c dowolnym cz?onkiem Akatsuki,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Hoshigaki Kisame.
Nagroda: Kisame Body Double (S)
MasterofPuppets.png
Wymagania Misji: Ranga Sannin, uko?czone misje "Coming Out of Retirement", "The Real Itachi?".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c lalkarzem (Kankuro, Chiyo)
- Wygra? 10 walk graj?c Deidara (S),
- Wygrac 10 walk kimkolwiek vs Kage.
Nagroda: Sasori from the Red Sand (S)
FindingHisPurpose.png
Wymagania Misji: Ranga Anbu, uko?czona misja "Coming Out of Retirement".
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk Gaara Rehabilitated vs Missing-Nin,
- Wygra? 3 walki pod rz?d Gaara Rehabilitated vs Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 2 walki pod rz?d Gaara Rehabilitated vs Deidara (S).
Nagroda: Kazekage Gaara (S)
ABlankSlate.png
Wymagania Misji: Ranga Anbu, uko?czone misje "The Prodigal Son Returns", "A Girl Grown Up", "From Teacher to Partner".
Cele Misji:
- Wygra? 3 walki Shinobi z Team Kakashi Shippuuden (Chiyo, Kakashi, Naruto, Sakura) vs Itachi Body Double (S),
- Wygra? 3 walki Shinobi z Team Gai Shippuuden (Gai, Lee, Tenten, Neji) vs Kisame Body Double (S),
- Wygra? 2 walki pod rz?d Hatake Kakashi (S) lub Uzumaki Naruto (S) vs Didara (S),
- Wygra? 2 walki pod rz?d Chiyo (S) lub Haruno Sakura (S) vs Sasori of the Red Sand (S).
Nagroda: Sai (S)
ANewTeamLeader.png
Wymagania Misji: Ranga Anbu, uko?czone misje "The Green Beast", "From Teacher to Partner".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk Sasori of the Red Sand (S) lub Deidara (S) vs Shinobi z Team 7 Shippuuden (Naruto, Sakura, Sai, Kakashi, Yamato),
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c shinobi z Team 7 Shippuuden (Naruto, Sakura, Sai, Kakashi),
Nagroda: Yamato (S)
ReturnoftheSanke.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czone misje "The Real Itachi?", "A New Team Leader".
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki Orochimaru vs Kyuubi Naruto lub Uzumaki Naruto (S),
- Wygra? 5 walk shinobi z Team 7 Shippuuden (Naruto, Sakura, Sai, Kakashi) vs Yamato (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Orochimaru lub Yakushi Kabuto.
Nagroda: Orochimaru (S)
WhatLiesBeneath.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czone misje "Coming Out of Retirement", "A New Team Leader".
Cele Misji:
- Wygra? 3 walki Yamato (S) vs Kyuubi Naruto,
- Wygra? 5 walk Kyuubi Naruto vs Orochimaru lub Orochimaru (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d grajac Kyuubi Naruto lub Uzumaki Naruto (S).
Nagroda: Four Tail Kyuubi Naruto (S)
WheretheShadowsLie.png
Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czone misje "The Prodigal Son Returns", "A Genius of Hard Work".
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Shikamaru.
Nagroda: Nara Shikamaru (S)
AGuardianoftheFlame.png
Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czone misje "A New Team Leader", "Where the Shadows Lie ".
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru lub Nara Shikamaru (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? 10 walk Sarutobi Asuma vs Missing-Nin.
Nagroda: Sarutobi Asuma (S)
algaqc.jpg
  Posted on August 22, 2008 15:21
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#6
AnotherSacrifice.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czone misje "A Girl Grown Up", "Where the Shadows Lie".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d Akatsuki vs Jinchuuriki,
- Wgra? 40 walk graj?c dowolnym cz?onkiem Akatsuki.
Nagroda: Hidan (S)
HiddenMonsters.png
Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Another Sacrifice".
Cele Misji:
- Wygra? 12 walk Hidan (S) vs Nara Shikamaru (S) lub Sarutobi Asuma (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d Nara Shikamaru (S) vs Hidan (S).
Nagroda: Kakuzu (S)
algaqc.jpg
  Posted on August 22, 2008 15:22
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#7
POST ZAREZERWOWANY NA KOLEJNE MISJE
algaqc.jpg
  Posted on August 22, 2008 16:38
D69Tournaments
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 141
Joined on:
July 18, 2008
#8
Chcielismy tylko pomoc z informacja ze na naszej stronie sa postacie o.o Zebys tych kilkudziesieciu postaci nie musial tlumaczyc tylko podac link badz z nami sie dogadac i po prostu skopiowac je od nas ... ale chyba zle mnie zrozumiales albo wolisz zrobic to samemu ;/
http://www.division69.net <- Super stronka o Mandze i Anime - Mila atmosfera.
http://www.division69.jun.pl <- Super forum o n-a, mandze i anime
Beznazwy.gif
Division69 Team :
Dark (Kapitan)
Matiz (Kapitan)
Sasuke-kun55555 (Trzeci Oficer)
Grafik92 (Oficer)
Vivi (Oficer)
PopsujSensej (Oficer)
Account used by Matiz & Dark

Bleach
Naruto
Dragon Ball
Anime
Manga
  Posted on August 22, 2008 16:44
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#9
Jak na razie Vivi i D69 zaproponowali pomoc. Ja osobiscie nie widze problemu. Do zrobienia jest m.in. Omowienie generatora chakry i tlumaczenie skilli. Jesli chcecie pomoc to mozecie sie dogadac i opracowac te rzeczy. zaznaczam, ze kazda z tych rzeczy musi sie zmiescic w jednym poscie (na skille maksymalnie dwa).
algaqc.jpg
  Posted on August 27, 2008 22:02
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#10
@ Bump (nowa ankieta)

Dla tych co jeszcze nie wiedza - Laupman sprawil nam bardzo udany (tym razem) balans.

27/08/2008
Nerfs: Sasori from the Red Sand
Boosts: Lee (S), Neji (S), Kakashi (S) oraz Zabuza
Rework/Boosts: Kisame Body Double (S)
Laupman wrote:
8/27/08
Sasori (S)
Tail Strike, Iron Sand, and Fire-Water has a 2 turn cooldown.

Itachi
Amaterasu does 15 affliction damage a turn.

Lee (S)
Konoha Dai Senpuu does 30 damage and 45 damage if used on the same target the following turn.

Neji (S)
Chakra Disruption will counter any enemy chakra skill targeting him for 2 turns.

Kakashi (S)
Jutsu Imitation will copy any non-unique enemy skill that does not require another skill to be used.

Zabuza
Hidden Mist Technique lasts 3 turns.
Silent Homicide Technique does 45 piercing, invulnerability ignoring damage during Hidden Mist.

Kisame Body Double
Rework of all skills, please check character page.

Kisame

@ Explosive Water Shock Wave
Kisame BD wypelnia pole bitwy woda. Jezeli w ciagu 4 tur ktoras z postaci przeciwnika uzyje skilla to jego cooldown zwiekszy sie o jeden oraz wszystkie Twoje postacie wliczajac KBD straca o jedna chakre mniej jesli przeciwnik uzyje skilla spalajacego (usuwajacego) chakre.
Koszt Chakry: 1x Blood, 1x Nin
Cooldown: 4
Klasy: Ranged, Affliction, Nin, Static

@ Water Prison Technique
KBD lapie jednego wroga w bablu wody izolujac go od walki. Przez jedna ture ta postac jest zestunowana, dostaje 10 affliction dmg i zaden skill nie moze zostac na niej uzyty.
Koszt: 1x Nin
Cooldown: 1
Klasy: Melee, Chakra, Nin, Static

@ Five Man-Eating Sharks
KBD przywoluje piec rekinow, ktore zadaja jednej postaci 18 dmg przez 2 tury.
Koszt: 1x Nin
Cooldown: 1
Klasy: Ranged, Physical, Nin, Interrupt

@ Kisame Body Double (S) Water Clone
Kisame jest nietykalny przez 1 ture.
Koszt: 1x Random
Cooldown: 4
Klasy: Nin, Static
algaqc.jpg
  Posted on August 28, 2008 07:06
mefiu966
Rank: member

Forum Rank:
Fiery Heart

Posts: 921
Joined on:
January 2, 2008
#11
Co do ankiety chodzi o teamy do laddera jednak nie chodzi mi o podanie teamow typu Gaara Sakura Ino tylko o podanie wielu takich teamow:tounge
ntkqv.png
Up signature by Nakuls || Down signature by Me
louise.png
Tournaments won: 15
Last won: Assassins - Hebi Reborn! Official Tournament
  Posted on August 29, 2008 09:01
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#12
@ mefiu966
Nie mozecie spodziewac sie, ze podam cala mase gotowych teamow, bo tak nie bedzie.
Nie ma sensu podawania calej listy skoro co chwile mamy balance i po pierwszym, lepszym zbalansowaniu postaci jakas polowa stracilaby swoje "wlasciwosci". Dlatego planuje napisac poradnik do druzyn, ale nie bedzie to ewidetny opis tylko wskazowka dla graczy, ktorzy nie potrafia sami sobie poradzic z ukladaniem teamow.

Laupman wrote:

Itachi
Amaterasu does 15 affliction damage a turn.
EDIT: Amaterasu does 13 affliction damage a turn


Kisame Body Double
Rework of all skills, please check character page.
EDIT: Further refinements to his skils.
(Water Prison Technique oraz Five Man-Eating Sharks nie posiadaja juz cooldown'u)
algaqc.jpg
  Posted on September 2, 2008 18:29
nina938
Rank: member

Forum Rank:
Baki Fan

Posts: 27
Joined on:
April 21, 2008
#13
O tym nie wspomniales a jestem bardzo ciekawa, jak otworzyc chat w trakcie gry?? Bede wdzieczna za odpowiedz.:smile
  Posted on September 2, 2008 18:38
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#14
Opcja czatu w grze jest obecnie wylaczona. Jedynym sposobem jest wejscie poprzez strone glowna orac irc.
algaqc.jpg
  Posted on September 15, 2008 13:52
jestembobremelo
Rank: member

Forum Rank:
Joker

Posts: 118
Joined on:
February 2, 2008
#15
o co chodzi z tym newsie o chakrze ??
sygnakk3am9.jpg
==========================================
sygnayf1.png