Gogyo Kaiin Clan [temat klanowy]


 Topic: Gogyo Kaiin Clan [temat klanowy]
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
  Posted on February 10, 2008 13:51
mieszambeton
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 47
Joined on:
December 24, 2006
#1


Gogyo Kaiin Clan jest nowopowstalym polskim klanem skupiajacym graczy mogacych pochwalic sie wysokimi osiagnieciami i bardzo dobra znajomoscia gry. Naszym celem jest przedewszystkim gra dla zabawy, ale rownoczesnie bardzo lubimy wygrywac i bedziemy dazyc do uzyskania tytulu jednego z najbardziej elitarnych klanow NA. Jezeli czujesz sie na silach i spelniasz podstawowe wymagania rekrutacyjne zamieszczone ponizej koniecznie do nas zagladnij.Liderzy klanu:
1.jaqoob - lider
2.Mieszambeton- vc lider

Memberzy
3. Wormsek
4. Nightwallker
5. Tekaru
6. Kottie
7. Vooltan
8. Enigmaa
9. Rycho
10. Organ0n
11. Yoshitsune-sama
12. Shinishiro
13. Reira_PL
14. Wiedzmak
15. DenymiszczuNasze wymagania rekrutacyjne:
- ukonczone minimum 18 lat
- minimum 35 odblokowanych postaci
- win streak minimum +30(stary ladder) lub +20 na nowym
- ponad 200 zwyciestw przy utrzymaniu minimalnego win:loss ratio 3.5:1 lub 100-200 zwyciestw z win:loss ratio 2.5:1
-osiagnieta ranga: Jinchuuriki

Powyzsze wymagania sa minimalne- co nie znaczy jednak ze wyjatki nie sa mozliwe- poza tym, Gogyo zawsze moze zapukac do was sameKlany pokonane przez nas:
- Kusanagi vs Gogyo Kaiin Clan [1] : [7]
- Kiitsu Society vs Gogyo Kaiin Clan [1] : [6]
- Arashi vs Gogyio Kaiin Clan [2] : [4]
- Foxhound Organization vs Gogyo Kaiin Clan [2] : [5]
- AC-R vs Gogyo Kaiin Clan [2] : [3]
- UKE vs Gogyo Kaiin Clan [2] : [4]
- Hissori Kobura vs Gogyo Kaiin Clan [2] : [5]
- Raigeki vs Gogyo Kaiin Clan [1] : [6]
- Katongeki vs Gogyo Kaiin Clan [2] : [6]Bitwy przegrane przez Gogyo Kaiin Clan:
- Gogyo Kaiin Clan [2] - [3] Sandai Kitetsu
- Gogyo Kaiin Clan [1] - [5] Nijyuu-Shoutai
- Gogyo Kaiin Clan 6 - 7 AC-R (2 x tie + tiebreak)

Byli czlonkowie-memberzy Gogyo Kaiin Clan:

Sasuke_mati
Shinta_Himura
Astian
Dmon-sama
Nefrael

Byli czlonkowie-'ASy' Gogyo Kaiin Clan:

Zaop
Fillezill
  Posted on February 10, 2008 14:04
rembrandt91
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 29
Joined on:
September 6, 2007
#2
Czyli nie bierzecie pod uwage rangi w grze??

Chyba zresetuje se konto ;p

Thx to myself xD
  Posted on February 10, 2008 15:30
Elendix
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 358
Joined on:
June 24, 2007
#3
Hmm, czyli Mati jest w koncu z wami.

A mi nasuwa sie inne pytanie, zrzeszacie czlonków nie spelniajacych jednego wymogu, a innych juz nie przyjmujecie? I jak jestescie w stanie sprawdzic spelnianie 1 wymagania?

Pozdro
  Posted on February 10, 2008 17:19
nenji
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 476
Joined on:
September 20, 2006
#4
A ja jestem bardzoniezadowolony z ostatniego wymagania ja bardzo czesto klikalem surrander podczas misji i teraz musilbym zaczac od poczatku zeby mie szanse na takie 4:1... jak by sie dalo zamiast tego jakas walke testawa albo cokolwiek innego to aj sie zglaszam...:amused
Tournaments won: 10
NAP member
  Posted on February 10, 2008 17:32
jaqoob
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 161
Joined on:
July 28, 2007
#5
post tymczasowo zmieniony w celach moderacyjnych
Witam!

Bez d?u?szego przynudzania i zb?dnych wst?pów: mi?o og?osi? mi otwarcie nowych podforów w sekcji Poland!

Turnieje oraz Wojny Klanowe

Oczywi?cie, zalecam równie? zapozna? si? z zasadami, b?d?cymi w ka?dej sekcji.

Mimo otwarcia sekcji turniejowej nale?y doda?, ?e w g?ównym Poland dalej b?dzie mo?na organizowa? turnieje. Dalej b?d? to turnieje wymagaj?ce akceptacji i jako jedyne b?d? wymaga?y wcze?niejszej akceptacji(b?d? wi?c to niejako turnieje wy?szej rangi, oczywi?cie wszelkie oficjalne turnieje, je?li si? pojawi?, b?d? równie? tutaj rozgrywane). Proponowane zasady tych turniejów to:

Qoute:
Zasady oraz wymagania co do turniejów w Poland

I. Uwagi ogólne

1.Organizator(lub organizatorzy, wszyscy, nie tylko jeden) musz?:
-mie? conajmniej roczny sta? w n-a
-powinien by? osob? b?d?c? w stanie prowadzi? turniej i w razie jakich? nieporozumie?/k?ótni/narzeka? powinien umie? zachowa? si? odpowiedzielnie. Nieodpowiedzielne zachowanie organizatora(nie tylko w temacie turnieju, ale gdziekolwiek na N-B) mo?e skutkowa? zamkni?ciem i anulowaniem turnieju w dowolnej jego fazie.
2.Turniej
-jest dla conajmniej 32 osób
-ma jasno okre?lone zasady, jeszcze przed jego rozpocz?ciem
3.Temat turnieju
-powinien by? przegl?dany przez organizatora codziennie/aktualizowany mo?liwie cz?sto(ze 2x na tydzie? na wystarczy)
-[uwaga do uczestników]Temat turnieju jest miejscem komunikacji mi?dzy graczami, co nie oznacza ?e ma tam panowa? ?mietnik. Na mecze mo?na si? umówi? za po?rednictwem pm-ów/komunikatorów internetowych itp.

II. Zg?oszenie turnieju

Aby turniej móg? w ogóle si? zacz??, wpierw musi zosta? zg?oszony i zaakceptowany. Aby zg?osi? turniej nale?y wys?a? pm-a do moderatora sekcji, zawieraj?cego informacje o:
-nazwie turnieju
-organizatorach
-ilo?ci uczestników
-sposobie selekcji zg?oszonych uczestników
-rozpisce ka?dej z rund turnieju, planowanym czasie trwania turnieju. Uwaga! Turniej który przekroczy czas o wi?cej ni? 2- tygodnie, zostanie zamkni?ty i anulowany. Z kolei turniej, dla którego zostanie zg?oszony zbyt d?ugi czas trwania(np. 2 miesi?ce na 32-osobowy) ma spore szanse na odrzucenie.
-wszelkich zasadach w turnieju, obowi?zkowo: dotycz?cych zg?aszania nieaktywno?? przeciwnika, zasad odno?nie glitch/bug, jasno sformu?owanych ogranicze? odno?nie dru?yn (nawet je?li "Nie ma ogranicze?", nalezy o tym napisa?) a tak?e wszystkich innych zasad, w sytuacjach spornych np. awansu do kolejnej rundy w przypadku takiej samej ilo?ci punktów w grupie

III. Akceptacja/odrzucenie turnieju
1.Moderator, je?li zaakceptuje turniej
-umieszcza odpowiednie informacje w specjalnym temacie('Turnieje rozgrywane, rezerwacje i galeria s?aw'). W temacie tym dokonuje równie? wszelkich zmian statusu zg?oszonego turnieju.
-je?li ?aden turniej nie jest rozgrywany i ?aden nie jest czekaj?cy, z regu?y zezwala na rozpocz?cie zg?oszonego turnieju
-je?li jest rozgrywany jaki? turniej- umieszcza go na li?cie turniejów oczekuj?cych.
2.Moderator, je?li odrzuci turniej, wysy?a pm-a do organizatora z przyczyn? odrzucenia. Przyczyn? odrzucenia mo?e by? równie? brak miejsca w kolejce turniejów oczekuj?cych.
3.Moderator ma prawo do zmiany kolejno?ci oczekuj?cych turniejów/cofni?cia akceptacji turnieju.

IV. Limit turniejów

1. 32-osobowe: 1 rozgrywane+2 oczekuj?ce
2. 33-64 osób: 1 rozgrywany+1 oczekuj?cy
3. Wi?ksze ni? 64-osobowe: 1 rozgrywany+1 oczekuj?cy
4. Turnieje klanowe: 1 rozgrywany

Moderator mo?e tymczasowo zwi?kszy? ilo?? turniejów organizowanych/oczekuj?cych - ale na ogó? tego nie zrobi.

Oprócz tego, mo?liwe ?e ruszy kolejny projekt ligi klanów. Mecze by?yby rozgrywane mi?dzy klanami i potem kto?(niekoniecznie moderator) by je podlicza?. Wst?pny szablon takiego CW:

Qoute:
Nazwa Klanu1 vs Nazwa Klanu2

1. Zasady ogólne wojny

CW jest rozgrywane systemem 6vs6.
Zawodników do zmiany nie musi podawa? si? na pocz?tku.
Limit zmian w sk?adzie to 4.
Osoba b?d?ca w pierwotnym sk?adzie a pó?niej zmieniona, mo?e wróci? bez naruszenia limitu zmian (wci?? jedna zmiana b?dzie wykorzystana) do sk?adu, ale wy??cznie "na swoje miejsce".
D?ugo?? CW: 2 tygodnie.

2.Zasady odno?nie rozgrywki
Wszystkie walki gramy systemem 2/3
Ka?d? postaci? mo?na gra? tylko raz w ca?ym meczu.
Ka?dy klan mo?e wybra? maksymalnie dwa comba (dwie pary postaci) których u?ycie b?dzie zakazane podczas CW.
Glitch/bug/power loss/missclick/rodzice wo?aj?/inne - decyduje zwyci?zca walki (profil gracza). Odwo?ania w sprawie bugów prosimy sk?ada? do administratorów N-A.
Nie dyskutujemy na N-B o dru?ynach przeciwnika u?ytych w tym CW.
U?ycie niedozwolonej dru?yny - przegrana jednej walki. Nale?y przedstawi? screenshot z danej gry (na tle w?asnego profilu z dat?), a w przypadku powtórzenia postaci, dwa screenshoty (najlepiej robi? screena na pocz?tku ka?dej gry).

3.Sk?ady i wyniki

gracz1 vs gracz7
gracz2 vs gracz8
gracz3 vs gracz9
gracz4 vs gracz10
gracz5 vs gracz11
gracz6 vs gracz12

4.Osoby odpowiedzialne za dokonywanie zmian(max 3)

Nazwa klanu1:
1.Osoba1
2.Osoba2
3.Osoba3

Nazwa klanu2:
1.Osoba4
2.Osoba5
3.Osoba6

5.Rejestr dokonanych zmian w sk?adzie(format: Nazwa klanu- gracz zmieniony-gracz ktory go zajmuje

Tyle tytu?em og?osze?- co pozostaje mi doda? na koniec? Czekamy na wasze opinie, co do ka?dej z og?oszonych informacji- szczególnie co do zasad turniejów na poland/szablonu klanówek. Dobrej zabawy na nowych podforach
There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who not.
  Posted on February 10, 2008 18:05
nenji
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 476
Joined on:
September 20, 2006
#6
jaqoob wrote:
nenji: walki testowe to sa swoja droga i tak...chyba ze o kims wiadomo ze sie nadaje ;]


A co wiadomo ze ja sie nadaje?
Tournaments won: 10
NAP member
  Posted on February 10, 2008 19:12
mieszambeton
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 47
Joined on:
December 24, 2006
#7
rembrandt91 wrote:
Czyli nie bierzecie pod uwage rangi w grze??

Chyba zresetuje se konto ;p

Nie. Interesuje nas glownie twoje ratio, streak, postacie i czas jaki mozesz poswiecic na gre w tygodniu.

nenji wrote:
A ja jestem bardzoniezadowolony z ostatniego wymagania ja bardzo czesto klikalem surrander podczas misji i teraz musilbym zaczac od poczatku zeby mie szanse na takie 4:1... jak by sie dalo zamiast tego jakas walke testawa albo cokolwiek innego to aj sie zglaszam...:amused

Prawde mowiac to nie nasz problem czy spelniasz wymagania czy nie :P. Kiedy zrobisz postacie, zrob restart i zacznij od nowa a po paru dniach bedziesz zadowolony ze swoich nowych statow.

Elendix wrote:
A mi nasuwa sie inne pytanie, zrzeszacie członków nie spelniających jednego wymogu, a innych juz nie przyjmujecie? I jak jestescie w stanie sprawdzic spelnianie 1 wymagania?

Kto dostal sie do klanu wczesniej przed ogloszeniem tych wymagan nie musi spelniac konkretnie kazdego punktu regulaminu poza aktywnoscia poniewaz juz raz spelnil te wymagania jeszcze w FJC a tam bylo to znacznie trudniejsze do zrobienia.

A co do pierwszego wymagania sprawa jest dosc prosta, wystarczy brac aktywny udzial w klanowkach ktore sa oglaszane na naszym forum. Z tym ze to tyczy sie przedewszystkim klanowiczy a rekrutow dopiero kiedy zostana dopuszczeni do gry.

Hajos wrote:
Us language is similar =P.....gogo mí novodobę pratele...what is it? nah...gl

hehe yours translation was not bad at all but its polish side of board and your post probably will be deleted by moderators :).
  Posted on February 10, 2008 19:21
rembrandt91
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 29
Joined on:
September 6, 2007
#8
Czyli tak:
-mam wszystkie postacie,
-rekordowy streak +10
-moje staty to 390-358
-dziennie gram 1-2 h

Ile mi jeszcze brakuje??
Liczylbym na odpowiedz, dziekuje :)

Thx to myself xD
  Posted on February 10, 2008 19:40
Kottie
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 61
Joined on:
July 3, 2006
#9
rembrandt91 wrote:
Czyli tak:
-mam wszystkie postacie,
-rekordowy streak +10
-moje staty to 390-358
-dziennie gram 1-2 h

Ile mi jeszcze brakuje??
Liczylbym na odpowiedz, dziekuje :)

Postacie: OK
Streak: przydaloby sie podbic do tej wymaganej +30
ratio: twoje w tej chwili wynosi 1,09:1 , wiec tu jednak z mojej strony polecilabym raczej reset niz podbijanie wins aby miec wieksze ratio, mniej czasu ci to zajmie, a moze byc jeszcze lepiej, z tym ze to juz twoja decyzja w tym wypadku, ratio liczysz dzielac swoje wins przez losses
Czas: jak szybko ci sie nie znudzi to mysle ze jest w porzadku :)
  Posted on February 10, 2008 19:41
Elendix
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 358
Joined on:
June 24, 2007
#10
rembrandt91 wrote:
Czyli tak:
-mam wszystkie postacie,
-rekordowy streak +10
-moje staty to 390-358
-dziennie gram 1-2 h

Ile mi jeszcze brakuje??
Liczylbym na odpowiedz, dziekuje :)

Bardzo duzo.
1. Ratio.
2. Streak.
3. Nie podales wieku ^^.

Mieszambeton wrote:
A co do pierwszego wymagania sprawa jest dosc prosta, wystarczy brac aktywny udzial w klanowkach ktore sa oglaszane na naszym forum. Z tym ze to tyczy sie przedewszystkim klanowiczy a rekrutow dopiero kiedy zostana dopuszczeni do gry.
Wybacz, pomylka. Chodzilo mi o sposob sprawdzenia wymagania wiekowego(drugiego) jesli chodzi o gracza, i dlaczego robicie wlasnie takie ograniczenie? To dziwne, zwazywszy na to ze odcinacie sie od sporego grona graczy, i segregujecie ich patrzac na taka wytyczna...

Pozdro

Edit:Down
Dyskutuje i dywaguje nad sensem niektorych rzeczy w Gogyo(temat chyba dobry wybralem, co nie?). Zas tym postem ponizej, jak slusznie zauwazyles mogles zapracowac na warn'a i jemu do dyskusji jaka ja prowadze jest dosyc daleko...
  Posted on February 10, 2008 20:55
Wormsek
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 44
Joined on:
January 26, 2007
#11
Pierwszy CW za nami:

Gogyo Kaiin Clan [2] - [3] Sandai Kitetsu

Bylo blisko, ale dopiero sie rozgrzewamy po zmianach :). Niedlugo bedzie jeszcze lepiej :D (miejmy nadzieje xD)
Thx Kingy :)
  Posted on February 11, 2008 16:09
rembrandt91
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 29
Joined on:
September 6, 2007
#12
Sorki ze nie podalem wieku, mam 16,5 lat

Thx to myself xD
  Posted on February 16, 2008 12:50
Srakashi93
Rank: member

Forum Rank:
Special Jounin

Posts: 674
Joined on:
June 11, 2007
#13
Mi brakuje Nidaime(zapomnialem o nim)
Streak +25 (bez screena +32)
Statsy: 147-20
Kazdy dzien tygodnia moge grac ze 2-3 godziny
wiek 15lat
Pijem bawim si?, sialalalala!
  Posted on February 16, 2008 13:25
Elendix
Rank: member

Forum Rank:
Chuunin

Posts: 358
Joined on:
June 24, 2007
#14
Srakashi93 wrote:
Mi brakuje Nidaime(zapomnialem o nim)
Streak +25 (bez screena +32)
Statsy: 147-20
Kazdy dzien tygodnia moge grac ze 2-3 godziny
wiek 15lat

Nie spelniasz co najmniej 2 wymagan, doublepostujesz, i jeszcze chcesz zeby cie przyjeli?
Hmm, znajac Gogyo - masz jakies szanse

I do Gogyo - czy macie juz jakas oficjalna strone/topic gdzie sie reklamujecie poza TYM na boards?

Pozdro

Edit:Down:
To nie usprawiedliwia twojego zgloszenia, kiedy nawet wymagan nie spelniasz. W razie watpliwosci mogles pisac do Betona pm'ke, a w ten sposob jedynie propagujesz spam w temacie(podobnie jak ja, ale w wiekszym stopniu :P)
  Posted on February 16, 2008 13:26
Srakashi93
Rank: member

Forum Rank:
Special Jounin

Posts: 674
Joined on:
June 11, 2007
#15
Qoute:
Nie spelniasz co najmniej 2 wymagan, doublepostujesz, i jeszcze chcesz zeby cie przyjeli?
Hmm, znajac Gogyo - masz jakies szanse

jak to pisalem to bylo raz wyswietone, zreszta w "who's online" moj nick jest 2 razy to dlatego chyba ;D
Pijem bawim si?, sialalalala!
LadyFapsALot.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 0 - Members online: 1